U kunt werkstromen koppelen aan een specifieke DEM-werker of een verzameling werkerinstanties door een vaardigheid toe te voegen aan de Model Manager en deze vervolgens te koppelen aan een of meer werkstromen en DEM-werkers.

Voorwaarden

Start de vRealize Automation Designer-console.

Procedure

 1. Klik in het lint op Vaardigheden beheren.
 2. Typ in het tekstvak linksboven in het dialoogvenster Vaardigheden beheren, de naam van een nieuwe vaardigheid en klik op de knop Toevoegen.
  De naam van de vaardigheid moet uniek zijn. De knop Toevoegen is niet beschikbaar als de nieuwe vaardigheid dezelfde naam heeft als een bestaande vaardigheid.
 3. Selecteer de naam van de vaardigheid in de lijst aan de linkerzijde.
 4. Koppel de vaardigheid aan een of meer DEM-werkers.
  1. Klik op het pictogram Toevoegen (pluspictogram) naast Distributed Execution Managers.
  2. Selecteer in het dialoogvenster DEM's selecteren een of meer DEM-werkerinstanties.
  3. Klik op OK.
 5. Koppel de vaardigheid aan een of meer werkstromen.
  1. Klik op het pictogram Toevoegen (pluspictogram) naast Werkstromen.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Werkstromen selecteren een of meer werkstromen.
  3. Klik op OK.
  De werkstromen die zijn gekoppeld aan deze vaardigheid, kunnen alleen worden uitgevoerd door de DEM-werkers die zijn gekoppeld aan deze vaardigheid.
 6. Als u alle gewenste vaardigheden hebt toegevoegd en gekoppeld aan DEM-werkers en werkstromen, klikt u op OK om het dialoogvenster Vaardigheden beheren te sluiten en slaat u de wijzigingen op in de Model Manager.