U kunt een vRealize Orchestrator-endpoint maken om dit te verbinden met een vRealize Orchestrator-server.

U kunt meerdere endpoints configureren om verbinding te maken op verschillende vRealize Orchestrator-servers, maar u moet voor elk endpoint een prioriteit configureren.

Bij het uitvoeren van vRealize Orchestrator-werkstromen, wordt door vRealize Automation geprobeerd de vRealize Orchestrator-endpoint met de hoogste prioriteit als eerste uit te voeren. Als die endpoint niet bereikbaar is, dan wordt doorgegaan met de endpoint met de op een na hoogste prioriteit, totdat een vRealize Orchestrator-server beschikbaar is om de werkstroom uit te voeren.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een IaaS-beheerder.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Orkestratie > vCenter Orchestrator.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Voer een URL in met de volledig gekwalificeerde naam of het IP-adres van de vRealize Orchestrator-server en het poortnummer voor vRealize Orchestrator.
  Het transportprotocol moet HTTPS zijn. Als er geen poort wordt opgegeven, wordt de standaardpoort 443 gebruikt.

  Als u de standaardinstantie voor vRealize Orchestrator wilt gebruiken die is ingesloten in de toepassing vRealize Automation, typt u https://vrealize-automatiseringstoepassing-hostnaam:443/vco.

 5. Typ uw vRealize Orchestrator-verificatiegegevens in de vakken Gebruikersnaam en Wachtwoord om een verbinding te maken met het vRealize Orchestrator endpoint.

  De verificatiegegevens die u gebruikt moeten over het recht Uitvoeren beschikken voor elke vRealize Orchestrator-werkstroom die kan worden geroepen vanuit IaaS.

  Als u de standaardinstantie voor vRealize Orchestrator wilt gebruiken die is ingesloten in de toepassing vRealize Automation, is de gebruikersnaam administrator@vsphere.local en wordt het beheerderswachtwoord dat is opgegeven bij het configureren van SSO als wachtwoord gebruikt.

 6. Voer een geheel getal in dat groter is dan of gelijk is aan 1 in het tekstvak Prioriteit.
  Hoe lager de waarde, des te hoger de prioriteit.
 7. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg opgegeven aangepaste eigenschappen, eigenschapsgroepen of uw eigen eigenschapsdefinities voor het endpoint toe.
 8. Klik op OK.