U kunt een endpoint maken om verbinding te maken met een Amazon-instantie. U kunt desgewenst proxy-instellingen associëren met het Amazon-endpoint door associatie met een proxyendpoint.

vRealize Automation biedt verschillende Amazon-instantietypen voor het maken van blueprints, maar als u uw eigen instantietypen wilt importeren, raadpleegt u Een Amazon-instantietype toevoegen.

Zie Een proxyendpoint maken en associëren met een cloud-endpoint voor informatie over het koppelen van proxyinstellingen aan uw endpoint.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een IaaS-beheerder.

 • Als u extra beveiliging wilt configureren en verbindingen via een proxyserver wilt afdwingen, maakt u een proxyendpoint. U kunt een associatie maken met een proxyendpoint op het moment dat u een Amazon-endpoint maakt. Zie Een proxyendpoint maken en associëren met een cloud-endpoint.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Cloud > Amazon EC2.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
  Doorgaans geeft deze naam het Amazon-account op dat overeenkomt met dit endpoint.
 4. Voer de toegangssleutel-id met beheerdersrechten voor het Amazon-endpoint in.
  Er kan slechts één endpoint aan een Amazon-toegangssleutel-id worden gekoppeld.
  Voor het verkrijgen van de toegangssleutel die nodig is om het Amazon-endpoint te maken, moet u een sleutel aanvragen aan een gebruiker met AWS-verificatiegegevens voor een beheerder met volledige toegangsrechten of moet voor u het AWS-beleid voor een beheerder met volledige toegangsrechten worden geconfigureerd. Zie de documentatie van Amazon voor meer informatie.
 5. Voer de geheime toegangssleutel voor het Amazon-endpoint in.
 6. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg opgegeven aangepaste eigenschappen, eigenschapsgroepen of uw eigen eigenschapsdefinities voor het endpoint toe.
 7. (Optioneel) Klik op Associaties en maak een associatie met een bestaand Proxy-endpoint om extra beveiliging te configureren en af te dwingen dat verbindingen via een proxyserver gaan.

  U moet ten minste één Proxy-endpoint hebben om een associatie te maken.

 8. Klik op OK.

resultaten

Nadat u het endpoint hebt gemaakt, begint vRealize Automation met het verzamelen van gegevens uit de Amazon Web Services-regio's.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.