U kunt externe en bijgewerkte eigenschapstypes voor vRealize Automation gebruiken in gekloonde machines. U kunt geen interne en alleen-lezen eigenschapstypes gebruiken in gekloonde machines.

De volgende aangepaste eigenschapstypes voor vRealize Automation zijn beschikbaar.

 • Intern

  De opgegeven waarde wordt alleen onderhouden in de database. Het e-mailadres van de manager die de machineaanvraag heeft goedgekeurd is bijvoorbeeld opgeslagen in de eigenschap VirtualMachine.Admin.Approver maar deze eigenschap heeft verder geen effect op de machine.

 • Alleen-lezen

  De opgegeven waarde wordt geïmplementeerd op de machine en kan niet worden gewijzigd. In de eigenschap VirtualMachine.Admin.UUID wordt bijvoorbeeld de UUID van de machine vermeld, die niet kan worden gewijzigd.

 • Extern

  De externe eigenschappen van een machine worden vastgelegd wanneer het virtualisatieplatform de machine maakt of tijdens de WinPE-fase van het bouwproces. Als u deze eigenschappen wilt instellen, moeten de waarden worden aangeboden aan de proxyagent, die deze vervolgens doorgeeft aan het virtualisatieplatform of aan de gastagent, die ze implementeert tijdens de WinPE-fase.

  De opgegeven waarde wordt geïmplementeerd op de machine en wordt nooit bijgewerkt. Als de eigenschap VirtualMachine.Admin.AddOwnerToAdmins bijvoorbeeld is ingesteld op waar, wordt de eigenaar van deze machine toegevoegd aan de lokale groep Beheerders. Als de eigenaar later wordt verwijderd uit deze groep, wordt de eigenschap niet bijgewerkt tot onwaar.

 • Bijgewerkt

  De opgegeven waarde wordt geïmplementeerd op de machine en wordt bijgewerkt door middel van gegevensverzameling. Als bijvoorbeeld de computerbron van een machine wordt gewijzigd, werkt een proxyagent de waarde van de eigenschap VirtualMachine.Admin.Hostname van de machine bij.

Interne en alleen-lezen eigenschapstypes stellen de kenmerken in die door de sjabloon worden bepaald.

U kunt het machinemenu voor vRealize Automation gebruiken om alle gereserveerde aangepaste eigenschappen te wijzigen, met uitzondering van de alleen-lezen eigenschappen VirtualMachine.Admin.AgentID, VirtualMachine.Admin.UUID en VirtualMachine.Admin.Name.