Systeembrede rollen worden doorgaans aan een IT-systeembeheerder toegewezen. In sommige organisaties kan de rol van IaaS-beheerder de verantwoordelijkheid van een cloudbeheerder zijn.

Systeembeheerder

De systeembeheerder is doorgaans de persoon die vRealize Automation installeert en verantwoordelijk is voor het garanderen dat dit voor andere gebruikers beschikbaar is. De systeembeheerder maakt tenants en beheert systeembrede configuratie zoals standaardinstellingen van het systeem voor merkvermelding en meldingsproviders. Deze rol is ook verantwoordelijk voor het controleren van systeemlogboeken.

In een implementatie met één tenant kan dezelfde persoon ook als tenantbeheerder fungeren.

IaaS-beheerder

IaaS-beheerders beheren de cloud-, virtuele, netwerk- en opslaginfrastructuur op systeemniveau. Ze maken en beheren endpoints en verificatiegegevens en ze controleren IaaS-logboeken. IaaS-beheerders organiseren de infrastructuur in materiaalgroepen op tenantniveau. Ze benoemen de materiaalbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor het toewijzen van bronnen binnen elke tenant door middel van reservering(en), opslag en netwerkstrategieën.