U kunt NAT-regels aan een een-op-veel NAT-netwerkonderdeel in een blueprint toevoegen wanneer het NAT-netwerkonderdeel is gekoppeld aan een niet-geclusterd vSphere-machineonderdeel of een NSX for vSphere-load balanceronderdeel op aanvraag.

U kunt NAT-regels definiëren voor elk door NSX for vSphere ondersteund protocol. U kunt een poort of een bereik van poorten van het externe IP-adres van een Edge toewijzen aan een privé IP-adres in het NAT-netwerkonderdeel.

 • vSphere-machineonderdeel

  U kunt NAT-regels maken voor een NAT een-op-veel netwerkonderdeel dat aan een niet-geclusterd vSphere-machineonderdeel is gekoppeld.

  Als bijvoorbeeld twee machines aan een NAT een-op-veel netwerkonderdeel op de blueprint zijn gekoppeld, kunt u een NAT-regel definiëren waarop poort 443 op het externe IP-adres verbinding kan maken met de machines via poort 80 in het NAT-netwerk en het TCP-protocol.

 • NSX for vSphere-load balanceronderdeel

  U kunt NAT-regels maken voor een NAT een-op-veel netwerkonderdeel dat aan het VIP-netwerk van een NSX for vSphere-load balanceronderdeel is gekoppeld.

  Als het NAT-netwerkonderdeel bijvoorbeeld is gekoppeld aan een load balanceronderdeel dat als load balancer voor drie machines fungeert, kunt u een NAT-regel definiëren waarop poort 90 op het externe IP-adres verbinding kan maken met de load balancer-VIP via poort 80 in het NAT-netwerk en het UDP-protocol.

U kunt een willekeurig aantal NAT-regels maken en de volgorde bepalen waarin de regels worden verwerkt.

De volgende elementen worden niet ondersteund voor NAT-regels:

 • NIC’s die zich niet in het huidige netwerk bevinden
 • NIC’s die worden geconfigureerd om IP-adressen op te halen via DHCP
 • Machineclusters

Als u NAT-regels wilt toevoegen aan een NAT-netwerkonderdeel in een blueprint, zie Het onderdeel NAT-netwerk op aanvraag of Geleid netwerk op aanvraag toevoegen in vRealize Automation.

Zie openbare artikelen zoals deze blogpost van het vmwarelab voor gerelateerde informatie over het gebruik van NAT-regels.