Een bedrijfsgroep koppelt een reeks services en bronnen aan een groep gebruikers. Deze groep is vaak identiek aan een bedrijfsonderdeel, afdeling of andere organisatorische eenheid.

Bedrijfsgroepen worden beheerd met behulp van de menuvolgorde Beheer > Gebruikers en groepen > Bedrijfsgroepen. Ze worden gebruikt bij het maken van reserveringen en het verlenen van rechten aan gebruikers voor items in de servicecatalogus.

Om catalogusitems aan te vragen moet een gebruiker lid zijn van de bedrijfsgroep die het recht heeft om het item aan te vragen. Een bedrijfsgroep kan toegang krijgen tot catalogusitems die specifiek voor die groep zijn en tot catalogusitems die tussen bedrijfsgroepen in dezelfde tenant worden gedeeld. Elke bedrijfsgroep heeft een of meer reserveringen die bepalen op welke computerbronnen de door deze groep aangevraagde machines kunnen worden ingericht.

Een bedrijfsgroep moet minimaal één bedrijfsgroepbeheerder hebben die het brongebruik voor de groep controleert en vaak als goedkeurder voor catalogusaanvragen fungeert. Bedrijfsgroepen kunnen ook ondersteunende gebruikers bevatten. Ondersteunende gebruikers kunnen machines namens andere groepsleden aanvragen en beheren. Bedrijfsgroepbeheerders kunnen ook aanvragen indienen namens hun gebruikers. Een gebruiker kan lid zijn van meerdere bedrijfsgroepen en verschillende rollen hebben in verschillende groepen.

Zie Een bedrijfsgroep maken voor meer informatie over het maken van een bedrijfsgroep.