Om machines in te richten in een vCenter-overkoepelende NSX-omgeving bij gebruik van universele NSX-objecten, moet u deze inrichten in een vCenter Server waarin de NSX-computermanager de primaire rol vervult.

Er kunnen meerdere vCenter-servers aanwezig zijn in een vCenter-overkoepelende NSX for vSphere-omgeving, waarbij elke server moet worden gekoppeld aan een eigen NSX-manager. Eén NSX-manager krijgt de rol van primaire NSX-manager toegewezen, terwijl de rol van secundaire NSX-manager wordt toegewezen aan de andere managers.

De primaire NSX-manager kan universele objecten, zoals universele logische schakelopties, maken. Deze objecten worden gesynchroniseerd met de secundaire NSX-managers. U kunt deze objecten vanuit de secundaire NSX-managers bekijken, maar u kunt ze daar niet wijzigen. U moet de primaire NSX-manager gebruiken om universele objecten te beheren. De primaire NSX-manager kan worden gebruikt om iedere secundaire NSX-manager in de omgeving te configureren.

Zie Overview of Cross-vCenter Networking and Security in de NSX Administration Guide in de NSX for vSphere-productdocumentatie voor meer informatie over de vCenter-overkoepelende NSX-omgeving.

vRealize Automation ondersteunt lokale NSX-objecten, zoals lokale logische schakelopties, lokale Edge-gateways en lokale load balancers, beveiligingsgroepen en beveiligingstags voor een vSphere (vCenter)-endpoint dat is gekoppeld aan het NSX-endpoint van een primaire NSX-manager. Het ondersteunt ook een-op-een en een-op-veel NAT-netwerken met een universele transportzone, gerouteerde netwerken met een universele transportzone en universele gedistribueerde logische routers (DLR's) en een load balancer met ieder type netwerk.

vRealize Automation ondersteunt geen universele NSX-beveiligingsgroepen of -tags (bestaande of op aanvraag).

Gebruik een vCenter-specifieke lokale transportzone om lokale netwerken op aanvraag als primaire NSX-manager in te richten. U kunt vRealize Automation-reserveringen configureren voor gebruik van de lokale transportzone en virtuele kabels voor implementaties in de desbetreffende lokale vCenter Server.

Als u een verbinding maakt tussen een vSphere (vCenter)-endpoint en een bijbehorend endpoint van een secundaire NSX-manager, kunt u alleen lokale objecten inrichten en gebruiken.

vRealize Automation kan een universele logische NSX-schakeloptie van als extern netwerk verbruiken. Als een universele schakeloptie bestaat, worden de gegevens erover verzameld en wordt de schakeloptie vervolgens gekoppeld aan of verbruikt door iedere machine in de implementatie.
  • Door een netwerk op aanvraag in te richten met een universele transportzone kan een nieuwe universele logische schakeloptie worden gemaakt.
  • Door een netwerk op aanvraag in te richten met een universele transportzone voor de primaire NSX-manager, wordt een universele logische schakeloptie gemaakt.
  • Het inrichten van een netwerk op aanvraag met een universele transportzone voor een secundaire NSX-manager mislukt, aangezien NSX geen universele logische schakeloptie kan maken op een secundaire NSX-manager.

Zie voor meer informatie over universele NSX-objecten het VMware Knowledge Base-artikel Deployment of vRealize Automation blueprints with NSX objects fail (2147240) op http://kb.vmware.com/kb/2147240.