Als u het plaatsingsbeleid wilt gebruiken om machines te plaatsen wanneer u nieuwe blueprints implementeert, configureert u vRealize Automation voor het gebruik van de analyses die vRealize Operations Manager levert. U kunt vRealize Operations Manager ook zodanig configureren dat er beleid wordt toegepast om werklasten te consolideren en evenwichtig te verdelen onder uw clustercomputerbronnen.

In vRealize Automation kunt u endpoints configureren, een materiaalgroep maken en reserveringen toevoegen. In vRealize Operations Manager kunt u beleid configureren om een evenwichtige werklast te ondersteunen en dat beleid toepassen op een aangepaste groep waarin uw aangepaste computerbronnen zijn opgenomen.

Voorwaarden

Voordat het plaatsingsbeleid plaatsingsdoelen voor blueprints kan voorstellen, moet u enkele stappen uitvoeren.

  • Begrijp het plaatsingsbeleid. Zie Plaatsingsbeleid.
  • Controleer of er een endpoint bestaat in vRealize Automation voor de instantie van vRealize Operations Manager die voor werklastplaatsing wordt gebruikt. Zie Een vRealize Operations Manager-endpoint maken.
  • Controleer of er een endpoint bestaat in vRealize Automation voor de instantie van vCenter Server. Zie Een vSphere-endpoint in vRealize Automation maken en koppelen aan NSX.
  • Voeg reserveringen toe aan het endpoint van vCenter Server. Zie Reserveringen.
  • Voeg een materiaalgroep toe en controleer of uw gebruiker een materiaalgroepbeheerder is. Zie Een materiaalgroep maken.
  • Controleer of vRealize Operations Manager dezelfde infrastructuur bewaakt die vRealize Automation bewaakt, om ervoor te zorgen dat het om dezelfde instanties van vCenter Server gaat. Zie VMware vSphere Solution in vRealize Operations Manager in vRealize Operations Manager Informatiecentrum.
  • Zorg dat u reserveringen, opslagreservering, blueprints en gedelegeerde providers begrijpt. Zie andere verwante onderwerpen in vRealize Automation Informatiecentrum.
  • Begrijp en definieer de instellingen voor invullen en evenwichtige verdeling in het vRealize Operations Manager-beleid dat voor werklastplaatsing wordt gebruikt. Zie Workload Automation Details in vRealize Operations Manager Informatiecentrum.

resultaten

U hebt vRealize Automation en vRealize Operations Manager geconfigureerd om op basis van analyses van werklasten plaatsingsdoelen voor nieuwe blueprints voor te stellen.