U kunt een Microsoft Azure-endpoint maken om een geverifieerde verbinding tussen vRealize Automation en een Azure-implementatie te vergemakkelijken.

Een endpoint brengt een verbinding tot stand met een bron, in dit geval een Azure-instantie, die u kunt gebruiken voor het maken van blueprints voor virtual machines. U moet een Azure-endpoint hebben om te gebruiken als basis van blueprints voor het inrichten van Azure virtual machines. Als u meerdere Azure-abonnementen gebruikt, hebt u voor elke abonnements-id een endpoint nodig.

U kunt ook rechtstreeks een Azure-verbinding tot stand brengen vanuit vRealize Orchestrator door middel van de opdracht Een Azure-verbinding toevoegen onder Bibliotheek > Azure > Configuratie in de vRealize Orchestrator-workflowstructuur. In de meeste gevallen is de hierin beschreven verbinding door middel van de endpoint-configuratie de beste optie.

Azure-endpoints worden ondersteund door vRealize Orchestrator- en XaaS-functionaliteit. U kunt een Azure-endpoint maken, verwijderen en bewerken. Als u een bestaand endpoint wijzigt en gedurende meerdere uren geen updates uitvoert op de Azure-portal via de bijgewerkte verbinding, kunnen er problemen optreden. U moet de service vRealize Orchestrator opnieuw starten met behulp van de opdracht service vco-service restart. Als u dat niet doet, kunnen er fouten optreden.

Voorwaarden

 • Configureer een Microsoft Azure-instantie en verkrijg een geldig Microsoft Azure-abonnement waarvan u de abonnements-id kunt gebruiken. Zie Microsoft Azure-endpointconfiguratie voor meer informatie over het configureren van Azure en het verkrijgen van een abonnements-id.
 • Controleer of uw vRealize Automation-implementatie ten minste één tenant en één bedrijfsgroep heeft.
 • Maak een Active Directory-toepassing zoals beschreven in https://azure.microsoft.com/nl-nl/documentation/articles/resource-group-create-service-principal-portal.
 • Noteer de volgende Azure-gegevens. U hebt deze nodig tijdens de configuratie van het endpoint en de blueprint.
  • abonnements-id
  • tenant-id
  • naam opslagaccount
  • naam brongroep
  • locatie
  • naam virtual machine
  • clienttoepassings-id
  • geheime sleutel clienttoepassing
  • image-URN van virtual machine
 • De vRealize Automation Azure-implementatie ondersteunt een subset van de regio's die door Microsoft Azure worden ondersteund. Zie Door Azure ondersteunde regio's.

 • Meld u bij vRealize Automation aan als tenantbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > vRO-configuratie > Endpoints.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Klik op het tabblad Invoegtoepassing op het vervolgkeuzemenu Invoegtoepassing en selecteer Azure.
 4. Klik op Volgende.
 5. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 6. Klik op Volgende.
 7. Vul de tekstvakken op het tabblad Details in voor het endpoint.
  Parameter Beschrijving
  Verbindingsinstellingen
  Verbindingsnaam De unieke naam voor de nieuwe endpointverbinding. Deze naam wordt weergegeven in de vRealize Orchestrator-interface om u te helpen een bepaalde verbinding te identificeren.
  Azure-abonnements-id De id voor uw Azure-abonnement. Met deze id worden de opslagaccounts, virtual machines en andere Azure-bronnen waar u toegang toe hebt gedefinieerd.
  Azure-omgeving De geografische regio voor de geïmplementeerde Azure-bron. vRealize Automation ondersteunt alle huidige Azure-regio's op basis van de abonnements-id.
  Instellingen bronbeheerder
  URI voor Azure-service Dit is de URI die u nodig hebt voor toegang tot uw Azure-instantie. De standaardwaarde van https://management.azure.com/ is doorgaans geschikt voor veel normale implementaties. Dit vakje wordt automatisch ingevuld wanneer u een omgeving selecteert.
  Tenant-id Dit is de Azure-tenant-id die het endpoint moet gebruiken.
  Client-id Dit is de Azure-client-id die het endpoint moet gebruiken. Deze wordt toegewezen wanneer u een Active Directory-toepassing maakt.
  Clientgeheim De sleutel die wordt gebruikt voor de Azure-client-id. Deze sleutel wordt toegewezen wanneer u een Active Directory-toepassing maakt.
  Opslag-URI voor Azure De URI via welke u toegang krijgt tot de opslaginstantie van Azure. Dit vakje wordt automatisch ingevuld wanneer u een omgeving selecteert.
  Proxy-instellingen
  Proxy-host Als uw bedrijf een proxyserver gebruikt, geeft u de hostnaam van die server op.
  Proxypoort Als uw bedrijf een proxyserver gebruikt, geeft u het poortnummer van die server op.
 8. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg opgegeven aangepaste eigenschappen, eigenschapsgroepen of uw eigen eigenschapsdefinities toe.
 9. Klik op Voltooien.

Volgende stappen

Maak de toepasselijke brongroepen, opslagaccounts en netwerkbeveiligingsgroepen in Azure. Indien uw implementatie dit vereist, moet u tevens load balancers maken.

Actie Opties
Een relevante brongroep maken
 • Maak de brongroep via het Azure-portal. Raadpleeg de Azure-documentatie voor specifieke instructies.
 • Gebruik de van toepassing zijnde vRealize Orchestrator-werkstroom in de brongroep Bibliotheek/Azure/Bron/Maken.
 • Maak en publiceer in vRealize Automation een XaaS-blueprint die de vRealize Orchestrator-werkstroom bevat. U kunt de brongroep aanvragen nadat u deze aan de service en rechten hebt gekoppeld.
  Opmerking: Het brontype Brongroep wordt niet ondersteund of beheerd door vRealize Automation.
Een Azure Storage-account maken
 • Gebruik Azure om een opslagaccount te maken. Raadpleeg de Azure-documentatie voor specifieke instructies.
 • Gebruik de van toepassing zijnde vRealize Orchestrator-werkstroom in het opslagaccount Bibliotheek/Azure/Opslag/Maken.
 • Maak en publiceer in vRealize Automation een XaaS-blueprint die de vRealize Orchestrator-werkstroom bevat. U kunt het opslagaccount aanvragen nadat u dit aan de service en rechten hebt gekoppeld.
Een Azure-netwerkbeveiligingsgroep maken
 • Gebruik Azure om een beveiligingsgroep te maken. Raadpleeg de Azure-documentatie voor specifieke instructies.
 • Gebruik de van toepassing zijnde vRealize Orchestrator-werkstroom in de beveiligingsgroep Bibliotheek/Azure/Netwerk/Netwerk maken.
 • Maak en publiceer in vRealize Automation een XaaS-blueprint die de vRealize Orchestrator-werkstroom bevat. U kunt de beveiligingsgroep aanvragen nadat u deze aan de service en rechten hebt gekoppeld.