U kunt containerspecifieke rollen gebruiken om te bepalen wie containers kan maken en configureren door de opties te gebruiken op het tabblad vRealize AutomationContainers en wie containeronderdelen in blueprints kan toevoegen en configureren door de opties op het tabblad Ontwerpen te gebruiken.

Als u Containers inschakelt, worden twee containerspecifieke rollen weergegeven in de lijst met rollen die een vRealize Automation-tenantbeheerder aan gebruikers en groepen kan toewijzen.

Gebruikersrol Beschrijving
Containerbeheerder Gebruikers en groepen met deze rol kunnen het tabblad Containers in vRealize Automation weergeven. Ze kunnen alle Containers-opties zoals het configureren van hosts, plaatsingen en registers gebruiken. Ze kunnen ook sjablonen maken en containers en toepassingen inrichten voor configuratie- en validatiedoeleinden.
Containerarchitect Gebruikers en groepen met deze rol kunnen containers gebruikers als onderdelen bij het maken en bewerken van blueprints in vRealize Automation. Ze beschikken over de nodige rechten om het tabblad Ontwerpen in vRealize Automation te bekijken en om met blueprints te werken.

Voor gerelateerde informatie over vRealize Automation-beheerdersrollen en -gebruikersrollen raadpleegt u Tenantrollen en -verantwoordelijkheden in vRealize Automation.

Tenantbeheerders kunnen op elk moment een of meerdere rollen toewijzen aan gebruikers of groepen in hun tenant door het tabblad Beheerder te openen, op Gebruikers en groepen > Directory's gebruikers en groepen te klikken en vervolgens op een gebruikersnaam om het volgende scherm te openen:

IaaS-beheerders nemen automatisch de containerbeheerdersrechten over om Containers-beheerderstaken uit te voeren.

Consumenten van catalogusitems die containers omvatten, nemen de nodige rechten over voor toegang tot de bronnen die zijn geleverd door de Containers. Ze kunnen de details van hun containergerelateerde items openen en bekijken en hierop Day Two-operaties uitvoeren.

vRealize Automation-gebruikers die zijn geverifieerd via VMware Identity Manager, hebben toegang tot Containers.

vRealize Automation-multitenancy en lidmaatschap van een bedrijfsgroep wordt geïmplementeerd in Containers.