Voeg een service toe om catalogusitems beschikbaar te maken voor gebruikers van de servicecatalogus. Alle catalogusitems moeten aan een service worden gekoppeld zodat u rechten voor de items kunt verlenen aan de gebruikers.

Wanneer gebruikers rechten hebben voor de service, worden de catalogusitems samen weergegeven in de servicecatalogus. U kunt ook rechten aan gebruikers verlenen voor de individuele catalogusitems.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een tenantbeheerder of catalogusbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Services.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Voer een naam en een beschrijving in.
  Deze waarden verschijnen in de servicecatalogus voor de catalogusgebruikers.
 4. Om een specifiek pictogram voor de service aan de servicecatalogus toe te voegen, klikt u op Bladeren en selecteert u een afbeelding.
  De ondersteunde afbeeldingsbestandtypen zijn GIF, JPG en PNG. De weergegeven afbeelding is 40 x 40 pixels groot. Als u geen aangepaste afbeelding selecteert, wordt het standaardpictogram weergegeven in de servicecatalogus.
 5. Selecteer een status in het vervolgkeuzemenu Status.
  Optie Beschrijving
  Inactief De service is niet beschikbaar in de servicecatalogus. Wanneer een service deze status heeft, kunt u wel catalogusitems aan de service koppelen, maar kunt u gebruikers geen rechten verlenen voor de service. Als u Inactief selecteert voor een service die actief is en waarvoor rechten zijn verleend, wordt deze verwijderd uit de servicecatalogus totdat u deze opnieuw activeert.
  Actief (Standaard) De service en de gekoppelde catalogusitems zijn beschikbaar om er rechten voor gebruikers aan te verlenen. Zodra de rechten zijn verleend, zijn de service en de gekoppelde catalogusitems beschikbaar in de servicecatalogus voor deze gebruikers.
  Verwijderd Verwijdert de service uit vRealize Automation. Alle gekoppelde catalogusitems zijn nog steeds aanwezig, maar items die gekoppeld zijn aan de service in de servicecatalogus, zijn niet beschikbaar voor de gebruikers van de catalogus.
 6. De service-instellingen configureren.
  De volgende instellingen bieden informatie aan de gebruikers van de servicecatalogus. De instellingen hebben geen invloed op de servicebeschikbaarheid.
  Optie Beschrijving
  Uren Configureer de tijd die moet samenvallen met de beschikbaarheid van het ondersteuningsteam. De tijd is gebaseerd op uw lokale tijd.

  De service-uren mogen niet van de ene naar de andere dag doorlopen. U kunt de service-uren bijvoorbeeld niet instellen van 16:00 tot 4:00 uur. Maak twee rechten als u de service ook na middernacht wilt verlenen. Eén recht voor 16:00 tot 24:00 uur en een ander recht voor 24:00 tot 16:00 uur.

  Eigenaar Geef de gebruiker of gebruikersgroep op die de primaire eigenaar is van de service en de gekoppelde catalogusitems.
  Ondersteuningsteam Geef de aangepaste gebruikersgroep of gebruiker op die beschikbaar is om ondersteuning te bieden voor eventuele problemen die de gebruikers van de servicecatalogus ondervinden bij het inrichten van items met behulp van de service.
  Venster Wijzigen Selecteer een datum en tijd waarop u van plan bent om een wijziging in de service te maken. De opgegeven datum en tijd zijn ter informatie en hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de service.
 7. Klik op Toevoegen.

Volgende stappen

Koppel catalogusitems aan een service zodat u rechten voor de items kunt verlenen aan gebruikers. Zie Catalogusitems toevoegen aan een service.