Hierdoor wordt een SSH-script uitgevoerd dat is opgeslagen in Model Manager onder de opgegeven naam.

Voordat u de activiteit ExecuteSshScript gebruikt, moet u eerst het script laden dat u wilt uitvoeren in Model Manager met de opdracht CloudUtil File-Import.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit ExecuteSshScript
Argument Type Beschrijving
ScriptName String Naam in Model Manager van het script dat u wilt uitvoeren.
Host String Naam van de server waarop het script wordt uitgevoerd.
Username String Gebruikersnaam die wordt gebruikt bij het maken van verbinding met de host.
Password String Wachtwoord dat wordt gebruikt bij het maken van verbinding met de host.
ScriptVersion Object (Optioneel) Versienummer in Model Manager van het script dat u wilt uitvoeren. De standaardwaarde is 0.0.
Timeout TimeSpan (Optioneel) Periode waarna een time-out optreedt in de uitvoering van het script. De standaardwaarde is 30 minuten.
Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit ExecuteSshScript
Argument Type Beschrijving
EnvironmentVariables Dictionary<string, string> Resultaat van de uitvoering van het script, indien aanwezig.