Als u de werkstroom voor statuswijziging hebt gemaakt, moet een tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder een aangepaste eigenschap toevoegen om de werkstroom in te schakelen voor specifieke blueprints.

Elke werkstroom voor statuswijziging is verbonden met een specifieke aangepaste eigenschap. Wanneer een machine een status krijgt waaraan de werkstroom 'statuswijziging' is verbonden, controleert IaaS of de machine over de bijbehorende aangepaste eigenschap beschikt. Als dat het geval is, wordt de desbetreffende werkstroom uitgevoerd. Als een machine de aangepaste eigenschap ExternalWFStubs.MachineProvisioned heeft, wordt eerst de werkstroom WFStubMachineProvisioned uitgevoerd voordat de masterwerkstroom de status MachineProvisioned instelt.

U kunt de aangepaste eigenschappen vanuit verschillende bronnen toepassen op een machine. Maar doorgaans wordt de eigenschap voor de werkstroom voor statuswijziging ingesteld op een blueprint, zodat de werkstroom wordt ingeschakeld voor alle machines die met deze blueprint worden ingericht.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
 2. Wijs de naam van een blueprint aan en klik op Bewerken.
 3. Selecteer het pictogram Blueprinteigenschappen ().
 4. Klik op het tabblad Eigenschappen.
 5. Klik op Aangepaste eigenschappen > Nieuw.
 6. Typ in het tekstvak Naam de naam van de aangepaste eigenschap die is verbonden met de werkstroom die u wilt inschakelen.
  Naam aanpasbare werkstroom Naam verbonden eigenschap
  WFStubMachineProvisioned ExternalWFStubs.MachineProvisioned
  WFStubBuildingMachine ExternalWFStubs.BuildingMachine
  WFStubMachineDisposing ExternalWFStubs.MachineDisposing
  WFStubUnprovisionMachine ExternalWFStubs.UnprovisionMachine
  WFStubMachineRegistered ExternalWFStubs.MachineRegistered
  WFStubMachineExpired ExternalWFStubs.MachineExpired
 7. Laat het tekstvak Waarde leeg.
  De werkstroom is afhankelijk van de aanwezigheid van de eigenschap, niet van een bepaalde waarde.
 8. Klik op OK om uw eigenschap op te slaan.
 9. Klik op OK.

resultaten

De werkstroom is nu ingeschakeld voor nieuwe machines die met deze blueprint worden ingericht.