U kunt een extern netwerkprofiel maken om externe netwerkeigenschappen en een bereik van statische IP-adressen te definiëren die moeten worden gebruikt bij het inrichten van machines op een bestaand netwerk.

U kunt een of meer netwerkbereiken van statische IP-adressen in het netwerkprofiel definiëren voor gebruik bij het inrichten van een machine. Als u geen bereik opgeeft, kunt u een netwerkprofiel gebruiken als netwerkreserveringsbeleid om een reserveringsnetwerkpad te selecteren voor de netwerkkaart van een virtual machine (vNIC).

Zie Een extern netwerkprofiel maken via een externe IPAM-provider voor informatie over het maken van een extern netwerkprofiel en het gebruik van een endpoint van een externe IPAM-provider.

Volgende stappen

U kunt een netwerkprofiel toewijzen aan een netwerkpad in een reservering of een architect van blueprints kan het netwerkprofiel in een blueprint opgeven. U kunt het externe netwerkprofiel gebruiken wanneer u een on-demand NAT of geleid netwerkprofiel wilt maken.