vSphere DRS is de plaatsingsengine die wordt gebruikt door vRealize Automation en vRealize Operations Manager om virtualele machines in te richten en te plaatsen.

vRealize Automation kan alleen de beste plaatsing voor de virtueleal machines voorstellen als u DRS op het cluster inschakelt en instelt op volledig automatisch. vRealize Automation gebruikt vervolgens de API's van vSphere DRS om de juiste plaatsing te bepalen voor de virtueleal machines.

vRealize Automation integreert met de vRealize Operations Manager plaatsingsservice. vRealize Operations Manager biedt alleen aanbevelingen voor plaatsing voor clusters waarop DRS is ingeschakeld en volledig automatisch is.