Tenantbeheerders en goedkeuringsbeheerders kunnen goedkeuringsbeleid definiëren en gebruiken in rechten. U kunt het goedkeuringsbeleid configureren met meerdere niveaus voor pre-goedkeurings- en post-goedkeuringsgebeurtenissen.

Als u een instelling in een softwareonderdeelblueprint wijzigt en het goedkeuringsbeleid de betreffende instelling gebruik om een goedkeuringsaanvraag te activeren, werkt het goedkeuringsbeleid mogelijk niet zoals verwacht. Als u een instelling in een onderdeel moet wijzigen, moet u controleren of de wijzigingen geen invloed hebben op een of meer goedkeuringsbeleidinstanties.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een tenantbeheerder of goedkeuringsbeheerder.