vRealize Automation bevat aangepaste eigenschappen die u kunt gebruiken om aanvullende besturingselementen voor HP Server Automation-integratie te leveren. Sommige aangepaste eigenschappen zijn vereist voor HP Server Automation-integratie. Andere aangepaste eigenschappen zijn optioneel.

Vereiste aangepaste eigenschappen voor HP Server Automation-integratie

Bepaalde aangepaste eigenschappen zijn vereist zodat een blueprint kan werken met HP Server Automation.

Tabel 1. Vereiste aangepaste eigenschappen voor HP Server Automation-integratie
Eigenschap Definitie
VMware.VirtualCenter.OperatingSystem

Geeft de vCenter Server-gastbesturingssysteemversie (VirtualMachineGuestOsIdentifier) op waarmee vCenter Server de machine maakt. Deze besturingssysteemversie moet overeenkomen met de besturingssysteemversie die moet worden geïnstalleerd op de ingerichte machine. Beheerders kunnen eigenschapsgroepen maken met een of meer eigenschapssets, bijvoorbeeld VMware[OS_Version]Properties, die vooraf gedefinieerd zijn om de juiste VMware.VirtualCenter.OperatingSystem-waarden te bevatten. Deze eigenschap dient voor virtuele inrichting.

VirtualMachine.EPI.Type

Geeft het type externe inrichtingsinfrastructuur op.

EPI.Server.Name

Geeft de naam op van de externe inrichtingsinfrastructuurserver, bijvoorbeeld de naam van de server die BMC BladeLogic host. Als er minstens één algemene BMC EPI-agent is geïnstalleerd zonder dat een BMC BladeLogic Configuration Manager-host is opgegeven, leidt deze waarde de aanvraag naar de gewenste server.

Opsware.Software.Install

Stel dit in op True om HP Server Automation de toestemming te geven om de software te installeren.

Opsware.Server.Name

Geeft de volledig gekwalificeerde naam van de HP Server Automation-server op.

Opsware.Server.Username

Geeft de gebruikersnaam op die wordt geleverd wanneer een wachtwoordbestand in de agentmap is gemaakt, bijvoorbeeld opswareadmin. Deze gebruikersnaam vereist administratieve toegang tot de HP Server Automation-instantie.

Opsware.BootImage.Name

Geeft de waarde van de opstartinstallatiekopie op zoals gedefinieerd in HP Server Automation voor de 32-bits WinPE-installatiekopie, bijvoorbeeld winpe32. De eigenschap is niet vereist voor inrichting door klonen.

Opsware.Customer.Name

Geeft een klantnaamwaarde op zoals gedefinieerd in HP Server Automation, bijvoorbeeld MyCompanyName.

Opsware.Facility.Name

Geeft een faciliteitnaamwaarde op zoals gedefinieerd in HP Server Automation, bijvoorbeeld Cambridge.

Opsware.Machine.Password

Geeft het wachtwoord van de standaard lokale beheerder op voor een WIM-installatiekopie van een besturingssysteemreeks zoals Opsware.OSSequence.Name zoals gedefinieerd in HP Server Automation, bijvoorbeeld P@ssword1.

Opsware.OSSequence.Name

Geeft de waarde op van de naam van de besturingssysteemreeks zoals gedefinieerd in HP Server Automation, bijvoorbeeld Windows 2008 WIM.

Opsware.Realm.Name

Geeft een realmnaamwaarde op zoals gedefinieerd in HP Server Automation, bijvoorbeeld Production.

Opsware.Register.Timeout

Geeft de tijd op, in seconden, dat u moet wachten totdat het maken van een inrichtingstaak is voltooid.

VirtualMachine.CDROM.Attach

Stel dit in op False om de machine in te richten zonder een cd-romapparaat. De standaardwaarde is True.

Linux.ExternalScript.Name

Geeft de naam op van een optioneel aanpassingsscript, bijvoorbeeld config.sh, dat de Linux-gastagent uitvoert nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd. Deze eigenschap is beschikbaar voor Linux-machines die gekloond zijn vanaf sjablonen waarop de Linux-agent is geïnstalleerd.

Linux.ExternalScript.LocationType

Geeft het locatietype op van het aanpassingsscript dat in de eigenschap Linux.ExternalScript.Name wordt genoemd. Dit kan local of nfs zijn.

Linux.ExternalScript.Path

Geeft het lokale pad op naar het Linux-aanpassingsscript of het exportpad naar de Linux-aanpassing op de NFS-server. De waarde moet beginnen met een slash en mag de bestandsnaam niet bevatten, bijvoorbeeld /scripts/linux/config.sh.

Optionele aangepaste eigenschappen voor HP Server Automation-integratie

Bepaalde aangepaste eigenschappen zijn optioneel voor het gebruik van een blueprint met HP Server Automation.

Tabel 2. Optionele aangepaste eigenschappen voor HP Server Automation-integratie
Eigenschap Definitie
Opsware.ProvFail.Notify

(Optioneel) Geeft het meldings-e-mailadres op voor HP Server Automation voor gebruik bij een inrichtingsfout, bijvoorbeeld provisionfail@lab.local.

Opsware.ProvFail.Notify

(Optioneel) Geeft de HP Server Automation-gebruiker op waaraan de eigendom wordt toegewezen wanneer de inrichting mislukt.

Opsware.ProvSuccess.Notify

(Optioneel) Geeft het meldings-e-mailadres op voor HP Server Automation dat moet worden gebruikt wanneer de inrichting is gelukt.

Opsware.ProvSuccess.Owner

(Optioneel) Geeft de HP Server Automation-gebruiker op waaraan de eigendom wordt toegewezen wanneer de inrichting is gelukt.

Aangepaste eigenschappen die HP Server Automation-softwaretaken beschikbaar maken

Afhankelijk van de manier waarop uw materiaalbeheerder HP Server Automation-taken configureert voor vRealize Automation-integratie, kunt u mogelijk kiezen om alle softwaretaken beschikbaar te maken voor selectie door machineaanvragers of kunt u taken opgeven die kunnen worden toegepast op alle machines die vanaf uw blueprint zijn ingericht.

Tabel 3. Aangepaste eigenschappen om softwaretaken beschikbaar te maken
Eigenschap Definitie
LoadSoftware

Stel in op True om installatieopties voor de software in te schakelen.

Vrm.Software.Id

(Optioneel) Geeft een HP Server Automation-beleid op dat moet worden toegepast op alle machines die vanaf de blueprint zijn ingericht. NNNN is een getal van 1000 tot 1999. De eerste eigenschap moet beginnen met 1000 en in numerieke volgorde oplopen voor elke aanvullende eigenschap.