Elke tenant kan de vormgeving van de vRealize Automation-console en aanmeldingspagina's wijzigen.

Systeembeheerders regelen de standaardmerkvermelding voor alle tenants met behulp van de menuvolgorde Beheer > Merkvermelding.

Een tenantbeheerder kan de merkvermelding van het portaal wijzigen, inclusief aanmeldingspagina's, logo, achtergrondkleur en informatie voor kop- en voetteksten, via dezelfde menuvolgorde.

Als de merkvermelding voor een tenant wordt gewijzigd, kan een tenantbeheerder altijd de standaardinstellingen van het systeem herstellen.

Zie Aangepaste merkvermelding configureren voor meer informatie over merkvermelding.