U kunt een werkstroom voor menubewerking aanpassen met behulp van vRealize Automation Designer en het opdrachtregelprogramma CloudUtil. De ontwerper van een blueprint kan deze vervolgens inschakelen voor specifieke blueprints.

Hier volgt een algemeen overzicht van de vereiste stappen om de werkstroom voor menubewerking in te schakelen:
  1. De werkstroomontwikkelaar gebruikt vRealize Automation Designer om een van de werkstroomsjablonen voor menubewerkingen aan te passen. Zie Een IaaS-werkstroom aanpassen.

    De werkstroom vRealize Orchestrator kan door elke IaaS-werkstroom worden aangeroepen. Zie Werkstroomactiviteiten in vRealize Orchestrator gebruiken voor meer informatie.

  2. De werkstroomontwikkelaar configureert de menubewerking in de Model Manager. Zie Een menubewerking configureren.
  3. De werkstroomontwikkelaar registreert de nieuwe menubewerking in de servicecatalogus. Zie Nieuwe menubewerkingen registreren bij de servicecatalogus.
  4. De tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder configureert een blueprint zodat de menubewerking wordt ingeschakeld voor de machines die met deze blueprint worden ingericht. Zie Een blueprint configureren om een werkstroom voor menubewerking in te schakelen.

Als u de menubewerking wilt gebruiken voor de servicecatalogus, moet u gebruikers tevens de bijbehorende rechten verlenen. Zie Tenantbeheer voor meer informatie.