U kunt de aangepaste vRealize Automation-eigenschappen gebruiken om waarden toe te voegen of om bestaande waarden of standaardwaarden te overschrijven om instellingen voor netwerk, platform, gastagent en veel andere implementatieparameters te configureren.

Sommige eigenschappen worden bepaald door standaardinstellingen die u moet opgeven voor alle machines. Waarden voor het geheugen en de schijfgrootte, bijvoorbeeld, zijn vereist voor alle blueprints. U kunt aanvullende eigenschappen afzonderlijk of in eigenschapsgroepen opgeven in blueprints en in reserveringen.

Wanneer u een eigenschap toevoegt aan een blueprint of een eigenschapsgroep, markeert u deze als een vereiste eigenschap. Wanneer een eigenschap is opgegeven als vereist, moet de gebruiker een waarde opgeven voor die eigenschap wanneer deze een machine aanvraagt, zoals in de volgende voorbeelden.

  • Informatie vereisen over meerdere schijven die de toegewezen opslag van de machine delen.
  • Informatie vereisen over gebruikers of groepen die moeten worden toegevoegd aan een lokale groep op de machine.
  • De hostnaam van de machine vereisen.

De Windows-gastagent neemt eigenschapswaarden op de ingerichte machine in het bestand %SystemDrive%\VRMGuestAgent\site\workitem.xml op.

De Linux-gastagent neemt eigenschapswaarden op de ingerichte machine in het bestand /usr/share/gugent/site/workitem.xml op.