Als u een IPAM-endpointtype van derden hebt geregistreerd en geconfigureerd in vRealize Orchestrator, kunt u een endpoint voor die IPAM-provider maken in vRealize Automation.

Als u een vRealize Orchestrator-pakket hebt geïmporteerd voor het inrichten van een externe IPAM-oplossing en als u het IPAM-endpointtype hebt geregistreerd in vRealize Orchestrator, kunt u dat IPAM-endpointtype selecteren wanneer u een vRealize Automation-endpoint maakt.

Opmerking: Dit voorbeeld is gebaseerd op gebruik van de IPAM-invoegtoepassing van Infoblox. Deze invoegtoepassing kan worden gedownload op de VMware Solution Exchange. U kunt deze procedure ook gebruiken als u uw eigen IPAM-providerpakket hebt gemaakt met behulp van de door VMware geleverde SDK voor IPAM-oplossingen. De procedure voor het importeren en configureren van uw eigen IPAM-pakket van derden is dezelfde procedure als bij de voorwaarden is beschreven.

Het eerste IPAM-endpoint voor vRealize Automation wordt gemaakt wanneer u het type endpoint registreert voor de invoegtoepassing van de IPAM-provider in vRealize Orchestrator.

Voorwaarden

Maak voor dit voorbeeld een Infoblox IPAM-endpoint met behulp van een endpointtype dat u hebt geregistreerd in vRealize Orchestrator voor de invoegtoepassing of het pakket van een derde IPAM-provider.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > IPAM > IPAM-endpointtype.

  Selecteer een endpointtype van een geregistreerde externe IPAM-provider zoals Infoblox. Endpoints van externe IPAM-providers zijn alleen beschikbaar als u een vRealize Orchestrator-pakket van derden hebt geïmporteerd en de pakketwerkstromen uitvoert om het endpointtype te registreren.

  Voor Infoblox IPAM worden alleen primaire IPAM-endpointtypen vermeld. U kunt secundaire IPAM-endpointtypen opgeven door aangepaste eigenschappen te gebruiken.

  Selecteer voor dit voorbeeld een endpointtype van een geregistreerde IPAM-provider zoals Infoblox NIOS.

 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Voer in het tekstvak Adres de locatie van het geregistreerde IPAM-endpoint in met het voor de provider specifieke URL-formaat, zoals https:/hostnaam/naam.
  U maakt bijvoorbeeld diverse IPAM-endpoints, zoals https://nsx62-scale-infoblox en https://nsx62-scale-infoblox2, wanneer u het IPAM-endpointtype hebt geregistreerd in vRealize Orchestrator. Voer een primair geregistreerd endpointtype in. Als u ook een of meer secundaire IPAM-endpoints wilt opgeven, kunt u aangepaste eigenschappen gebruiken om de uitbreidbare kenmerken te emuleren die specifiek voor de IPAM-provider zijn.
 5. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die vereist zijn om toegang te krijgen tot het account van de IPAM-oplossingsprovider.

  U hebt de verificatiegegevens voor de account van de IPAM-provider nodig om het endpoint te maken, configureren en bewerken wanneer u in vRealize Automation werkt. vRealize Automation gebruikt de verificatiegegevens van het IPAM-endpoint om te communiceren met het opgegeven endpointtype zoals Infoblox, om IP-adressen toe te wijzen en andere bewerkingen uit te voeren. Dit gedrag is vergelijkbaar met de manier waarop vRealize Automation verificatiegegevens voor het endpoint van vSphere gebruikt.

 6. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg endpointeigenschappen toe die relevant zijn voor de specifieke IPAM-oplossingsprovider.

  Elke IPAM-provider, zoals Infoblox en Bluecat, maakt gebruik van uitbreidbare kenmerken die u kunt emuleren door aangepaste eigenschappen van vRealize Automation te gebruiken. Infoblox gebruikt bijvoorbeeld uitbreidbare kenmerken om onderscheid te maken tussen primaire en secundaire endpoints.

 7. Klik op OK.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.