Gebeurtenisonderwerpen zijn klassen van gebeurtenissen die worden geleverd bij vRealize Automation. U selecteert het gebeurtenisonderwerp waarvoor u het abonnement wilt instellen.

Gebeurtenisonderwerpen zijn categorieën die gelijkaardige gebeurtenissen groeperen. Wanneer ze aan een abonnement zijn toegewezen, bepalen gebeurtenisonderwerpen welke gebeurtenis het abonnement activeert.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Gebeurtenissen > Abonnementen.
 2. Klik op Nieuw en selecteer een Gebeurtenisonderwerp.
  Tabel 1. Details van gebeurtenisonderwerp
  Details van gebeurtenisonderwerp Beschrijving
  Onderwerp-id De id van het gebeurtenisonderwerp.
  Naam De naam van het gebeurtenisonderwerp.
  Beschrijving De beschrijving van het gebeurtenisonderwerp.
  Uitgever De naam van de service waarvoor dit gebeurtenisonderwerp is geregistreerd.
  Blokkeerbaar Bepaalt of u een blokkerend abonnement kunt maken voor dit gebeurtenisonderwerp.

  Met blokkerende abonnementen kunt u de nettolading van een gebeurtenis wijzigen of uw aangepaste logica uitvoeren als het resultaat van een tweede werkstroom voor dezelfde gebeurtenis afhankelijk is van het resultaat van de eerste werkstroom.

  Beantwoordbaar Bepaalt of u een abonnement op een gebeurtenisonderwerp kunt gebruiken om een antwoordgebeurtenis te publiceren naar die service waarvan de gebeurtenis oorspronkelijk afkomstig is. Als de waarde 'ja' is, wordt na afloop van de werkstroom een antwoord gestuurd naar de service die de gebeurtenis in eerste instantie heeft gepubliceerd. Het antwoord bevat de uitvoer van de vRealize Orchestrator-werkstroom en details over eventuele fouten.
  Schema Beschrijft de structuur van de nettolading van de gebeurtenis.

  U gebruikt het schema om werkstromen te maken die gebruikmaken van de gegevens in de nettolading.