U kunt de vernietiging van een implementatie forceren die als gevolg van een mislukte aanvraag tot vernietiging een inconsistente status heeft.

Wanneer vernietiging van een implementatiebron door vRealize Automation mislukt tijdens een vernietigingsbewerking voor een implementatie, wordt de vernietigingsbewerking direct gestopt zonder de resterende implementatiebronnen te vernietigen. Het gevolg van deze mislukking is dat de implementatie in een inconsistente status achterblijft en bronnen gebruikt zonder dat er een duidelijke manier is waarop de implementatie kan worden vernietigd. Bedrijfsgroepbeheerders kunnen de vernietiging forceren van implementaties die in deze inconsistente status zijn achtergebleven.

Voorwaarden

Procedure

  1. Zoek de te vernietigen implementatie op het tabblad Implementaties.
  2. Klik op Acties en klik op Vernietigen.
  3. Voer een beschrijving in voor de aanvraag en een reden voor de aanvraag.
  4. Selecteer Geforceerd vernietigen en klik op Indienen.

resultaten

vRealize Automation probeert de implementatie volledig te vernietigen, ook alle bronnen in de implementatie. Als vRealize Automation een implementatiebron niet kan vernietigen, wordt die bron overgeslagen en worden de resterende bronnen in de implementatie vernietigd.

Volgende stappen

Controleer of alle resources in de implementatie met succes zijn vernietigd. Alle bronnen die niet worden vernietigd tijdens een bewerking om bronnen geforceerd te vernietigen, moeten handmatig worden vernietigd. Zorg er ook voor dat de objecten van een ingerichte virtual machine worden vernietigd, omdat vRealize Automation tijdens de volgende bewerkingen voor de inrichting mogelijk hun hostnamen, IP-adressen en andere configuratiegegevens probeert te hergebruiken.