U kunt implementaties weergeven en beheren en aanvragen voor terugwinning verzenden naar eigenaars van een implementatie. In de aanvraag voor terugwinning wordt een nieuwe leaseduur in dagen opgegeven, de tijd die de eigenaar van de implementatie heeft om te reageren en aan te geven welke machines in aanmerking komen voor terugwinning.

Voorwaarden

 • Meld u bij vRealize Automation aan als tenantbeheerder.

 • (Optioneel) Voor het bekijken van health badges of metriek geleverd door vRealize Operations Manager, raadpleegt u Een metriekprovider configureren.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Terugwinning > Implementaties.
 2. Zoek implementaties van virtual machines die aan uw zoekcriteria voldoen.
  U moet het platformtype voor vSphere selecteren om de metrieken weer te geven die door vRealize Operations Manager worden verzorgd.
  1. Klik op de pijl-omlaag bij Geavanceerd zoeken om het zoekvak te openen.
  2. Geef één of meer zoekwaarden op of selecteer de gewenste zoekwaarden.
   Optie Actie
   Naam virtual machine bevat Geef één of meer lettertekens op in het tekstvak om de namen van de virtual machines te zoeken die met deze tekens overeenstemmen.
   Naam eigenaar bevat Geef een naam op in het tekstvak om de namen van eigenaren te zoeken die hiermee overeenstemmen.
   Naam bedrijfsgroep bevat Geef een naam op in het tekstvak om de namen van bedrijfsgroepen te zoeken die hiermee overeenstemmen.
   Platformtype Selecteer een platformtype in het vervolgkeuzemenu. SelecteervSphere om de metrieken weer te geven die door vRealize Operations Manager worden verzorgd.

   Vereist voor vRealize Operations Manager.

   Energieniveau Selecteer een waarde voor het energieniveau in de vervolgkeuzelijst om virtual machines te zoeken waarvan het energieniveau overeenstemt met uw keuze.
   Vervaldatum tussen Klik op de kalenderpictogrammen en selecteer de begin- en einddatums waartussen de vervaldatum valt.
   CPU-gebruik Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu om virtual machines te zoeken met een Hoog CPU-verbruik: meer dan 80%, een Laag CPU-verbruik: minder dan 5% of Geen: geen waarde.

   Als u een query wilt uitvoeren op de vRealize Operations Manager-metrieken, kunt u deze filter niet gebruiken om de query uit te voeren en kunt u de resultaten niet sorteren op CPU-verbruik.

   Geheugengebruik Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu om virtual machines te zoeken met een Hoog geheugenverbruik: meer dan 80%, een Laag geheugenverbruik: minder dan 10% of Geen: geen waarde.

   Als u een query wilt uitvoeren op de vRealize Operations Manager-metrieken, kunt u deze filter niet gebruiken om de query uit te voeren en kunt u de resultaten niet sorteren op geheugenverbruik.

   Schijfgebruik Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu om virtual machines te zoeken met een Laag verbruik harde schijf: minder dan 2 KB per seconde of Geen: geen waarde.

   Als u een query wilt uitvoeren op de vRealize Operations Manager-metrieken, kunt u deze filter niet gebruiken om de query uit te voeren en kunt u de resultaten niet sorteren op het verbruik van de harde schijf.

   Netwerkgebruik Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu om virtual machines te zoeken met een Laag netwerkverbruik: minder dan 1 KB per seconde of Geen: geen waarde.

   Als u een query wilt uitvoeren op de vRealize Operations Manager-metrieken, kunt u deze filter niet gebruiken om de query uit te voeren en kunt u de resultaten niet sorteren op het netwerkverbruik.

   Complexe metriek Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu om virtual machines te zoeken op basis van complexe metrieken. Zo kunt u bijvoorbeeld Niet-actief selecteren om machines te zoeken waarvoor het CPU-verbruik, het netwerkverbruik, het geheugenverbruik en het verbruik harde schijf allemaal onder 20% liggen.

   U kunt deze filter niet gebruiken als u een query uitvoert op vRealize Operations Manager-metrieken.

  3. Klik op het pictogram Zoeken (Bladeren).
 3. Selecteer op de pagina Implementaties een of meer machines waarvan de bovenliggende implementatie moet worden teruggewonnen.
  Alleen geselecteerde machines die zichtbaar zijn op de huidige resultatenpagina, worden teruggewonnen.
 4. Klik op Terugwinnen.
  De implementaties die virtual machines bevatten die op de huidige pagina zijn geselecteerd, worden opgenomen in de aanvraag.
  Opmerking: Op de pagina Implementatie terugwinnen kunnen machines worden weergegeven die niet beschikbaar zijn voor terugwinning, zoals machines waarvan de lease is verlopen. Als u een machine wilt opgeven die niet beschikbaar is voor terugwinning, wordt de volgende fout weergegeven:
  Selection Error: Virtual machine naam is not in valid state for reclamation.
 5. Geef de duur van de nieuwe lease op in het tekstvak Nieuwe leaseduur (dagen).
  Het minimum is 1 dag, het maximum is 365 dagen en de standaardwaarde is 7 dagen.
 6. Geef op hoeveel dagen de eigenaar van de implementatie de tijd heeft om te reageren op de terugwinningsaanvraag in het tekstvak Wacht alvorens lease af te dwingen (dagen).
  Na het verstrijken van die tijd, haalt de implementatie zelf een nieuwe lease op met een nieuwe leaseduur. De minimum wachtperiode is 1 dag, het maximum is 365 dagen en de standaardwaarde is 3 dagen.
 7. Voer in het tekstvak Reden voor aanvraag een reden voor de aanvraag in.
 8. Klik op Indienen.
 9. Klik op OK.

resultaten

Wanneer u een aanvraag voor terugwinning indient, wordt deze weergegeven in het Postvak IN van de eigenaar van de implementatie. Als de eigenaar niet binnen het vereiste aantal dagen op de aanvraag reageert, krijgt de implementatie een nieuwe lease met de opgegeven leaseduur, tenzij de huidige leaseduur korter is. Als de eigenaar klikt op Item in gebruik in de terugwinningsaanvraag, blijft de lease van de implementatie ongewijzigd. Als de eigenaar klikt op Vrijgeven voor terugwinning, verloopt de lease van de implementatie onmiddellijk.

Volgende stappen

Aanvragen voor terugwinning bijhouden.