Een systeembeheerder kan de status weergeven van vRealize Automation Services in het gebeurtenislogboek op de systeembeheerderconsole.

Subsets van services zijn vereist voor het uitvoeren van afzonderlijke productonderdelen. Identiteits- en UI-kernservices moeten bijvoorbeeld worden uitgevoerd voordat u een tenant kunt configureren.

In de volgende tabellen ziet u welke services zijn gekoppeld aan specifieke gebieden van vRealize Automation-functies.

Tabel 1. Identiteitsservicegroep
Service Beschrijving
management-service Identiteitsservicegroep
sts-service Single Sign-On-toepassing
autorisatie Autorisatieservice
verificatie Verificatie
eventlog-service Gebeurtenislogboekservice
licensing-service Licentieservice
Tabel 2. UI-kernservices
Service Beschrijving
shel-ui-app Shell-service
branding-service Branding-service
plugin-service Uitbreidbaarheidsservice (Invoegtoepassingsservice)
portal-service Portalservice

Alle volgende services zijn vereist voor het uitvoeren van het IaaS-onderdeel.

Tabel 3. Servicecatalogusgroep (Governance-services)
Service Beschrijving
notification-service Notificatieservice
workitem-service Werkitemservice
approval-service Goedkeuringsservice
catalog-service Servicecatalogus
Tabel 4. IaaS-servicesgroep
Service Beschrijving
iaas-proxy-provider IaaS-proxy
iaas-server IaaS Windows-machine
Tabel 5. XaaS
Service Beschrijving
vco vRealize Orchestrator
advanced-designer-service XaaS-blueprints en -bronacties