U kunt het plaatsingsbeleid gebruiken om vRealize Automation de plaats van machines te laten bepalen wanneer u nieuwe blueprints implementeert. Het plaatsingsbeleid maakt gebruik van de analyse van vRealize Operations Manager om werklasten op uw clusters te bepalen zodat bestemmingen voor de plaatsing kunnen worden voorgesteld.

U moet verschillende stappen uitvoeren voordat u het plaatsingsbeleid kunt gebruiken. In vRealize Automation maakt u endpoints voor de vRealize Operations Manager- en vCenter Server-instanties. Daarna maakt u een materiaalgroep en voegt u reserveringen toe aan uw vCenter Server-endpoint.

Om ervoor te zorgen dat vRealize Operations Manager aan vRealize Automation een analyse van de werklastplaatsing biedt, moet u het volgende doen:

  • Installeer de vRealize Automation-oplossing in de vRealize Operations Manager-instantie die voor de werklastplaatsing wordt gebruikt.
  • Configureer vRealize Operations Manager om de vCenter Server te bewaken.

Zie Werklastplaatsing configureren als u vRealize Automation en vRealize Operations Manager voor werklastplaatsing wilt configureren.

Het plaatsingsbeleid zoeken

Selecteer in uw vRealize Automation-instantie Infrastructuur > Reserveringen > Plaatsingsbeleid.

Als u de analyse van de werklastplaatsing wilt gebruiken die door vRealize Operations Manager wordt geboden, selecteert u vRealize Operations Manager gebruiken voor plaatsingsaanbevelingen.

Als u het beleid voor plaatsing van werkbelasting niet gebruikt, gebruikt vRealize Automation de standaardplaatsingsmethode.