Wanneer u een goedkeuringsbeleid maakt, kunt u niveaus voor pre- en post-goedkeuring toevoegen.

U kunt meerdere goedkeuringsniveaus maken voor een goedkeuringsbeleid. Wanneer een servicecatalogusgebruiker een item aanvraagt waarop een goedkeuringsbeleid met meerdere niveaus is toegepast, moet het eerste niveau worden geaccepteerd voordat de goedkeuringsaanvraag naar de volgende goedkeurder wordt verzonden. Zie Werken met goedkeuringsbeleid.

Als u een goedkeuringsbeleid dat wordt getriggerd door een aanvraag m.b.t. de duur van de lease configureert, moet u Altijd vereist als de goedkeuringsvereiste selecteren.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Goedkeuring vooraf of Goedkeuring achteraf op het pictogram Nieuw (Pictogram Een niveau toevoegen).
 2. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 3. Selecteer een goedkeuringsvereiste.
  Optie Beschrijving
  Altijd vereist

  Het goedkeuringsbeleid wordt voor elke aanvraag geactiveerd.

  Voorwaardelijk vereist

  Het goedkeuringsbeleid wordt gebaseerd op een of meer voorwaardecomponenten.

  Als u deze optie selecteert, moet u de voorwaarden maken. Wanneer dit goedkeuringsbeleid wordt toegepast op in aanmerking komende services, catalogusitems of acties in een recht, worden de voorwaarden geëvalueerd. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, moet de aanvraag worden goedgekeurd via de opgegeven goedkeurdersmethode voordat inrichting plaatsvindt. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, vindt inrichting naar aanleiding van de aanvraag zonder goedkeuring plaats. Een aanvraag voor een virtuele machine met 4 of meer CPU's moet bijvoorbeeld worden goedgekeurd door de virtuele-infrastructuurbeheerder.

  De beschikbaarheid van de velden waarop de voorwaarden worden gebaseerd, wordt bepaald door het geselecteerde type goedkeuringsbeleid of het catalogusitem.

  Wanneer u een waarde invoert voor een voorwaarde, moet u er rekening mee houden dat deze hoofdlettergevoelig zijn.

  Als u meer dan een voorwaardecomponent wilt configureren, selecteert u de Boole-bewerking voor de componenten.

 4. Selecteer de goedkeurders.
  Optie Actie
  Specifieke gebruikers en groepen

  Hiermee wordt de goedkeuringsaanvraag naar de geselecteerde gebruikers verzonden.

  Goedkeurders van de aanvraag bepalen

  Hiermee wordt de goedkeuringsaanvraag naar de gebruikers verzonden op basis van de gedefinieerde voorwaarde.

  Opmerking: Zorg ervoor dat alle gebruikers die dynamisch worden bepaald door de aanvraag en aanvrager aanwezig zijn in vRealize Automation, dat ze worden gesynchroniseerd in de Active Directory en dat ze kunnen worden bekeken via Beheer > Gebruiker en groepen > Directory-gebruikers en -groepen.

  Als een gebruiker niet wordt gesynchroniseerd in de identiteitsprovider van Beheer van directory's en er op een of andere manier naar deze gebruiker wordt verwezen tijdens de catalogusaanvraag, zal de aanvraag mislukken met de fout Goedkeuring van item vereist.

  Gebeurtenisabonnement gebruiken

  Hiermee wordt de goedkeuringsaanvraag verwerkt op basis van gedefinieerde gebeurtenisabonnementen.

  Het werkstroomabonnement moet worden opgegeven in Beheer > Gebeurtenissen > Abonnementen. De toepasselijke werkstroomabonnementen zijn pre-goedkeuring en post-goedkeuring.

 5. Geef aan wie de aanvraag of actie moet goedkeuren.
  Optie Beschrijving
  Goedkeuring door willekeurige personen mogelijk

  Slechts een van de goedkeurders hoeft de aanvraag goed te keuren voordat deze kan worden verwerkt.

  Wanneer het item wordt aangevraagd in de servicecatalogus, worden goedkeuringsaanvragen naar alle goedkeurders verzonden. Als een van de goedkeurders de aanvraag goedkeurt, wordt de aanvraag goedgekeurd en wordt de goedkeuringsaanvraag verwijderd uit het Postvak IN van de andere goedkeurders.

  Goedkeuring van iedereen nodig

  Alle goedkeurders moeten de aanvraag goedkeuren voordat deze kan worden verwerkt.

 6. Voeg eigenschappen toe aan een goedkeuringsformulier of sla het niveau op.
  • Klik op Systeemeigenschappen of Aangepaste eigenschappen als u eigenschappen wilt toevoegen aan het goedkeuringsformulier.
  • Klik op OK om het niveau op te slaan.

Volgende stappen

Zie Het goedkeuringsformulier configureren voor het toevoegen van systeem- en aangepaste eigenschappen voor het toevoegen van eigenschappen aan het goedkeuringsformulier.