U kunt netwerk- en beveiligingsonderdelen naar het ontwerpcanvas slepen om hun instellingen beschikbaar te maken voor de configuratie van machineonderdelen in de blueprint. Nadat u netwerk- en beveiligingsinstellingen voor de machine hebt opgegeven, kunt u optioneel instellingen van een load balancer-onderdeel koppelen.

Nadat u een NSX-netwerk- of -beveiligingsonderdeel aan het ontwerpcanvas hebt toegevoegd en de beschikbare instellingen ervan hebt gedefinieerd, kunt u de netwerk- en beveiligingstabbladen van een vSphere-machineonderdeel in het canvas openen en de instellingen ervan configureren.

U kunt een NAT-netwerkonderdeel op aanvraag naar het ontwerpcanvas slepen en aan het onderdeel vSphere-machine of het onderdeel NSX-load balancer in de blueprint koppelen.

De instellingen voor netwerk- en beveiligingsonderdelen die u aan de blueprint toevoegt, worden afgeleid van uw configuratie van NSX for vSphere en NSX-T. Raadpleeg de Administration Guide in de NSX for vSphere-productdocumentatie of NSX-T-productdocumentatie, afhankelijk van welke toepassing u gebruikt, voor informatie over het configureren van NSX.

Opmerking:

Als een blueprint een load balancer bevat en app-isolatie is ingeschakeld, worden de load balancer-VIP's aan de app-isolatiebeveiligingsgroep toegevoegd als IPSet. Als een blueprint een beveiligingsgroep op aanvraag bevat die is gekoppeld aan een machinelaag die ook is gekoppeld aan een load balancer, bevat de beveiligingsgroep op aanvraag de machinelaag IPSet en VIP's.

Zie NAT-regels maken en gebruiken voor NSX for vSphere of NAT-regels maken en gebruiken voor NSX-T voor informatie over het gebruik van NAT-regels om te zorgen dat een TCP- of UDP-poort kan worden toegewezen vanaf het externe IP-adres van een Edge (bronpoort) aan een particulier IP-adres in het NAT-netwerkonderdeel (de doelpoort).

Zie Informatie over de NSX-T-implementatietopologieën voor netwerken, beveiliging en load balancer-configuraties voor meer informatie over NSX-T-specifieke overwegingen met betrekking tot implementatie en topologie.