U kunt een bibliotheek met herbruikbare blueprintonderdelen maken die uw architecten kunnen samenstellen tot toepassingsblueprints voor het leveren van uitgebreide services op aanvraag aan gebruikers.

Bouw een bibliotheek op met de kleinste ontwerponderdelen voor blueprints: enkelvoudige machineblueprints, Software-onderdelen en XaaS-blueprints en combineer deze basisbouwstenen op allerlei nieuwe manieren om uitgebreide catalogusitems te maken die steeds meer functionaliteit bieden aan uw gebruikers.

Voorbeeldblueprints zijn beschikbaar in de VMware Solution Exchange op https://solutionexchange.vmware.com en op https://code.vmware.com.

Tabel 1. Uw ontwerpbibliotheek opbouwen
Catalogusitem Rol Onderdelen Beschrijving Details
Machines Infrastructuurarchitect Maak machineblueprints op het tabblad Blueprints.

U kunt machineblueprints maken om uw gebruikers snel te voorzien van machines voor virtuele, particuliere, openbare of hybride clouds.

Catalogusbeheerders kunnen gepubliceerde machineblueprints als zodanig in de catalogus opnemen. U kunt machineblueprints echter ook met andere onderdelen combineren om meer uitgebreide catalogusitems samen te stellen met machineblueprints, Software- of XaaS-blueprints.

Een machineblueprint configureren
NSX-netwerk en -beveiliging voor machines Infrastructuurarchitect U kunt NSX-onderdelen voor netwerken en beveiliging toevoegen aan vSphere-machineblueprints op het tabblad Blueprints.

U kunt netwerk- en beveiligingsonderdelen, zoals netwerkprofielen en beveiligingsgroepen, configureren zodat virtual machines in fysieke en virtuele netwerken veilig en efficiënt met elkaar kunnen communiceren.

U moet de netwerk- en beveiligingsonderdelen met minimaal één vSphere-machineonderdeel combineren voordat een catalogusbeheerder ze in de catalogus kan opnemen. U kunt uitsluitend NSX-onderdelen voor netwerken en beveiliging aan vSphere-machineblueprints toevoegen.

Blueprints met NSX-instellingen ontwerpen
Software op machines

Softwarearchitect

Om softwareonderdelen met succes aan het ontwerpcanvas toe te voegen, moet u ook toegang als bedrijfsgroepslid, bedrijfsgroepbeheerder of tenantbeheerder tot de doelcatalogus hebben.

Maak en publiceer Software-onderdelen op het tabblad Software en combineer deze met machineblueprints op het tabblad Blueprints.

Voeg Software-onderdelen toe aan uw machineblueprints om complexe toepassingen in een cloudomgeving te standaardiseren, implementeren, configureren, updaten en schalen. Dit kunnen toepassingen zijn van eenvoudige webtoepassingen tot uitgebreide aangepaste toepassingen en gebundelde toepassingen.

Software-onderdelen kunnen niet zelfstandig in de catalogus worden opgenomen. U moet uw Software-onderdelen eerst maken en publiceren en vervolgens een toepassingsblueprint als catalogusitem samenstellen met ten minste één machine.

Een Softwareonderdeel maken
Aangepaste IT-services XaaS-architecten Maak en publiceer XaaS-blueprints op het tabblad XaaS.

U kunt XaaS-catalogusitems maken met een vRealize Automation-functionaliteit die verder reikt dan de inrichting van machines, netwerken, beveiligingen en software. U kunt de levering van IT-services automatiseren met behulp van bestaande vRealize Orchestrator-werkstromen en invoegtoepassingen of aangepaste scripts die u ontwikkelt in vRealize Orchestrator.

Catalogusbeheerders kunnen gepubliceerde XaaS-blueprints als zodanig in de catalogus opnemen. U kunt ze echter ook met andere onderdelen samenvoegen op het tabblad Blueprints om meer uitgebreide catalogusitems samen te stellen.

XaaS-blueprints en bronacties ontwerpen
Gepubliceerde blueprint-bouwstenen samenstellen tot nieuwe catalogusitems
  • Toepassingsarchitect
  • Infrastructuurarchitect
  • Softwarearchitect
Combineer aanvullende machineblueprints, XaaS-blueprints en Software-onderdelen met ten minste een machineonderdeel of een machineblueprint op het tabblad Blueprints.

U kunt gepubliceerde onderdelen en blueprints gebruiken en deze op nieuwe manieren combineren voor het maken van IT-servicepakketten die uitgebreide functionaliteit bieden aan gebruikers.

Samengestelde blueprints samenstellen