Als blueprintarchitect voor de bedrijfsgroep ontwikkeling hebt u een blueprint die een toepassingsmachine en een databasemachine omvat. U wilt dat de databasemachinerecord aan een andere organisatie-eenheid wordt toegevoegd dan is opgegeven in het toegepaste Active Directory-beleid.

U hebt een bestaand beleid dat wordt toegepast op de bedrijfsgroep ontwikkeling. Het beleid voegt machinerecords toe aan ou=development,dc=corp,dc=domain,dc=com. U wilt dat alle databasemachines worden toegevoegd aan ou=databases,dc=corp,dc=domain,dc=com. In een blueprint die een databaseserver bevat, overschrijft u de organisatie-eenheid van Active Directory om de databasemachinerecord toe te voegen aan ou=databases,dc=corp,dc=domain,dc=com.

Dit scenario gaat uit van de volgende veronderstellingen:

 • Uw Active Directory omvat organisatie-eenheden voor ontwikkeling en databases.
 • U hebt een testblueprint die is opgenomen in een service en rechten voor deze service zijn verleend.

Dit was een eenvoudig voorbeeld van hoe u het beleid kunt overschrijven. Daarnaast kunt u samen met het Active Directory-beleid aangepaste eigenschappen gebruiken om andere wijzigingen aan Active Directory aan te brengen bij het implementeren van blueprints. Zie Werken met een Active Directory-beleid.

Voorwaarden

 • Controleer of u ten minste één Active Directory-beleid hebt. Zie Een Active Directory-beleid maken. U maakt bijvoorbeeld een ontwikkelingsbeleid dat records toevoegt aan ou=development,dc=corp,dc=domain,dc=com.
 • Controleer of u een bedrijfsgroep hebt waarop u een Active Directory-beleid hebt toegepast. Zie Een bedrijfsgroep maken. Uw bedrijfsgroep ontwikkeling gebruikt bijvoorbeeld het ontwikkelingsbeleid.

Procedure

 1. Selecteer de databasemachine in het ontwerpcanvas van uw testblueprint.
 2. Klik op het tabblad Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Aangepaste eigenschappen.
 4. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 5. Voeg de aangepaste eigenschap toe om de standaard ingestelde organisatie-eenheid te wijzigen.
  1. Voer in het tekstvak Naam de tekst ext.policy.activedirectory.orgunit in.
  2. Voer in het tekstvak Waarde de tekst ou=databases,dc=corp,dc=domain,dc=com in.
  3. Schakel Overschrijfbaar uit.
  4. Klik op OK.
 6. Klik op Voltooien.

resultaten

De testblueprint bevat de aangepaste eigenschap, maar uw gebruikers zien de aangepaste eigenschap niet in het aanvraagformulier.

Volgende stappen

Vraag uw testblueprint aan. Controleer of de record voor de databasemachine is toegevoegd aan de organisatie-eenheid voor databases en dat de record voor de toepassingsmachine is toegevoegd aan de organisatie-eenheid voor ontwikkeling. Bent u tevreden met de resultaten, dan kunt u de aangepaste eigenschap toevoegen aan uw productieblueprints.