Voordat u een PKS-container maakt, moet u een PKS-endpoint toevoegen.

De eerste stap om een PKS-container te maken is het toevoegen van een PKS-endpoint. PKS-endpoints stellen u in staat om plannen, bestaande Kubernetes-clusters en bedrijfsgroepen te koppelen.

Voorwaarden

 • Bevoegdheid van containerbeheerder
 • PKS-verificatiegegevens
 • UAA-adres
 • PKS-endpointadres

Procedure

 1. Ga naar de verificatiegegevens met behulp van het pad Identiteitsbeheer > Verificatiegegevens om uw PKS-verificatiegegevens op te slaan.
 2. Selecteer PKS-endpoints > Endpoint maken.
 3. Voer de gegevens van uw PKS-endpoint in en test de verbinding voordat u het opslaat.
  Als de test mislukt, controleert u of de PKS-verificatiegegevens, het UAA-adres en het PKS-endpointadres correct zijn. Mogelijk moet u de adressen pingen om te controleren of ze actief zijn. Probeer opnieuw verbinding te maken.
 4. Klik op Maken om uw PKS-endpoint op te slaan.
  Opmerking: Als er een venster voor certificaatcontrole wordt weergegeven, kunt u Certificaat weergeven selecteren om de details van het certificaat te bekijken. Klik op Ja om door te gaan en sla uw endpoint op.

resultaten

Uw PKS-endpoint is opgeslagen. Na het opslaan van uw PKS-endpoint kunt u op het endpoint klikken om de beschikbare eraan gekoppelde Kubernetes-clusters weer te geven. Als het cluster niet is geregistreerd in vRealize Automation, wordt de waarde Nee weergegeven in de kolom Aangevraagd. U moet een cluster toevoegen om het te registeren. Als u uw endpoint wilt bewerken, klikt u op de naam van het PKS-endpoint en wijzigt u de gegevens. U kunt het endpoint verwijderen door het te selecteren en op Verwijderen te klikken.