Configureer en publiceer een machineonderdeel als een stand-aloneblueprint die andere architecten opnieuw kunnen gebruiken als een onderdeel in toepassingsblueprints, en die catalogusbeheerders kunnen opnemen in catalogusservices.

Deze procedure biedt een eenvoudig overzicht van het proces voor het maken van blueprints. Voor meer informatie raadpleegt u het volgende:

Voorwaarden

Procedure

  1. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
  2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
  3. Volg de instructies in het dialoogvenster Nieuwe blueprint om de algemene instellingen te configureren.
  4. Klik op OK.
  5. Klik op Machinetypen in het gebied Categorieën om een lijst met beschikbare machinetypen weer te geven.
  6. Sleep het machinetype dat u wilt inrichten naar het ontwerpcanvas.
  7. Voer informatie in op elk van de tabbladen om de details van de machine-inrichting te configureren, zoals beschreven in Instellingen voor blueprinteigenschappen.
  8. Klik op Voltooien.
  9. Selecteer de blueprint en klik op Publiceren.

resultaten

U hebt een machineonderdeel geconfigureerd en gepubliceerd als een stand-aloneblueprint. Catalogusbeheerders kunnen deze machineblueprint in catalogusservices opnemen en aan gebruikers rechten verlenen om deze blueprint aan te vragen. Andere architecten kunnen deze machineblueprint opnieuw gebruiken om meer complexe toepassingsblueprints te maken die Software-onderdelen, XaaS-blueprints of aanvullende machineblueprints bevatten.

Volgende stappen

U kunt een machineblueprint combineren met Software-onderdelen, XaaS-blueprints of aanvullende machineblueprints om meer complexe toepassingsblueprints te maken. Zie Samengestelde blueprints samenstellen en Informatie over genest blueprintgedrag.