U maakt een Active Directory-beleid om te bepalen waar records worden toegevoegd in een Active Directory-instantie wanneer uw gebruikers machines implementeren. U kunt een beleid toewijzen aan een bedrijfsgroep zodat alle machine-implementaties door leden van de bedrijfsgroep tot gevolg hebben dat een record wordt aangemaakt in de opgegeven organisatie-eenheid.

U maakt meer dan één Active Directory-beleid als u wilt dat machines die door verschillende bedrijfsgroepen zijn geïmplementeerd, verschillende domeinen hebben of worden toegevoegd aan verschillende Active Directory-instanties.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Active Directory-beleid.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Configureer de details van het Active Directory-beleid.
  Optie Beschrijving
  Id Voer de permanente waarde in.

  De waarde mag geen spaties of speciale tekens bevatten.

  U kunt deze waarde later niet wijzigen. U kunt het beleid alleen opnieuw maken met een andere id.

  Beschrijving Beschrijf het beleid.
  Active Directory-endpoint Selecteer het Active Directory-endpoint waarvoor dit beleid wordt gemaakt.
  Domein Voer het hoofddomein in. De notatie is mycompany.com.
  Organisatie-eenheid Voer de Distinguished Name van de organisatie-eenheid in voor dit beleid.

  De hiërarchie moet worden ingevoerd als een door komma's gescheiden lijst. Bijvoorbeeld, ou=development,dc=corp,dc=domain,dc=com.

 4. Klik op OK.

resultaten

Het vRealize Orchestrator Active Directory-endpoint wordt toegevoegd aan de lijst. U kunt het beleid toepassen in bedrijfsgroepen of gebruiken in blueprints of bedrijfsgroepen.

Volgende stappen

 • Maak meer dan één beleid als u meerdere beleidsopties wilt bieden.
 • Als u wilt dat records worden toegevoegd aan Active Directory op basis van het lidmaatschap van een bedrijfsgroep wanneer een blueprint wordt geïmplementeerd, voegt u het juiste Active Directory-beleid toe aan een bedrijfsgroep. Zie Een bedrijfsgroep maken. U kunt het beleid toepassen wanneer u de bedrijfsgroep maakt of later toevoegen.
 • Als u het Active Directory-beleid van de bedrijfsgroep wilt overschrijven voor een bepaalde blueprint, voegt u aangepaste eigenschappen van Active Directory toe aan de blueprint. Zie Scenario: een aangepaste eigenschap toevoegen aan blueprints om een Active Directory-beleid te overschrijven.