U kunt systeem- en aangepaste eigenschappen toevoegen die op een goedkeuringsformulier worden weergegeven. U voegt deze eigenschappen toe zodat de goedkeurders de waarden van de systeemeigenschappen voor machine-resource-instellingen, zoals CPU of geheugen, en aangepaste eigenschappen kunnen wijzigen voordat ze een goedkeuringsverzoek voltooien.

Welke systeemeigenschappen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type goedkeuringsbeleid en hoe de blueprint wordt geconfigureerd. Voor bepaalde eigenschappen moet het geconfigureerde veld in de blueprint een minimum- en maximumwaarde bevatten voordat de eigenschap wordt weergegeven in de lijst met systeemeigenschappen.

Aangepaste eigenschappen kunnen worden toegevoegd wanneer u het goedkeuringsniveau toevoegt. Als een aangepaste eigenschap wordt geconfigureerd en toegevoegd aan een blueprint, overschrijven de aangepaste eigenschappen die u toevoegt aan het goedkeuringsformulier andere instanties van de betreffende aangepaste eigenschap, zoals in blueprints, eigenschapsgroepen of endpoints.

De goedkeurder kan geselecteerde of geconfigureerde eigenschappen op het goedkeuringsformulier wijzigen.

Voorwaarden

Procedure

 1. Klik op het tabblad Goedkeuring vooraf of Goedkeuring achteraf op het pictogram Nieuw (Pictogram Een niveau toevoegen).
 2. Klik op het tabblad Systeemeigenschappen.
 3. Schakel het selectievakje in voor elke systeemeigenschap die u door de goedkeurder wilt laten configureren tijdens het goedkeuringsproces.
 4. Configureer de aangepaste eigenschappen.
  Voeg een of meer aangepaste eigenschappen toe die u door de goedkeurder wilt laten configureren tijdens het goedkeuringsproces.
  1. Klik op het tabblad Aangepaste eigenschappen.
  2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
  3. Voer de waarde van de aangepaste eigenschap in.
   Optie Beschrijving
   Naam

   Voer de eigenschapsnaam in.

   Label

   Voer het label in dat de goedkeurder in het goedkeuringsformulier te zien krijgt.

   Beschrijving

   Voer de uitgebreide informatie voor de goedkeurder in.

   Deze informatie wordt als knopinfo bij het veld in het formulier weergegeven.

  4. Klik op Opslaan.
  5. Selecteer de gewenste rijen en klik op Verwijderen als u meerdere aangepaste eigenschappen wilt verwijderen.
 5. Klik op OK.

Volgende stappen

 • Voeg aanvullende niveaus voor goedkeuring vooraf en achteraf toe.
 • Sla het goedkeuringsbeleid op. Het beleid moet actief zijn om op services, items of acties te kunnen worden toegepast in Rechten.