Geeft een overzicht van alle Distributed Execution Managers inclusief gekoppelde vaardigheden die zijn geregistreerd bij de Model Manager.

Samenvatting

CloudUtil.exe DEM-List [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]

Argumenten voor DEM-List

Argument Beschrijving

- -repository

(Optioneel) De hoofd-URI van Model Manager, bijvoorbeeld: http://hostname/repository. Standaard wordt deze vermeld in het configuratiebestand voor CloudUtil in de sleutel repositoryAddress onder de sectie <appSettings>.

-v | - -verbose

(Optioneel) Zorgt ervoor dat er een stack-tracering wordt uitgevoerd in plaats van enkel een uitzonderingsbericht, wanneer er een fout optreedt.