Als u VirtIO gebruikt voor netwerk- of opslaginterfaces, moet u controleren of de benodigde stuurprogramma's zijn opgenomen in uw WinPE- en WIM-image. VirtIO biedt doorgaans betere prestaties bij de inrichting met KVM (RHEV).

Windows-stuurprogramma's voor VirtIO maken deel uit van de Red Hat Enterprise Virtualization en bevinden zich in de map /usr/share/virtio-win op het bestandssysteem van de Red Hat Enterprise Virtualization Manager. De stuurprogramma's maken ook deel uit van de Red Hat Enterprise Virtualization Guest Tools die zich in /usr/share/rhev-guest-tools-iso/rhev-tools-setup.iso bevinden.

Het proces op een hoog niveau voor het activeren van een op WIM gebaseerde inrichting met VirtIO-stuurprogramma's ziet er zo uit:
  1. Maak een WIM-image op basis van een Windows-referentiemachine waarop de VirtIO-stuurprogramma's zijn geïnstalleerd of voeg de stuurprogramma's toe aan een bestaande WIM-image.
  2. Kopieer de VirtIO-stuurprogrammabestanden en voeg de stuurprogramma's in in een WinPE-image.
  3. Upload de WinPE ISO-image naar het Red Hat Enterprise Virtualization ISO-opslagdomein met de opdracht rhevm-iso-uploader. Raadpleeg de documentatie bij Red Hat voor meer informatie over het beheer van ISO-images.
  4. Maak een KVM (RHEV)-blueprint voor de inrichting van WIM en selecteer de optie WinPE ISO. De aangepaste eigenschap VirtualMachine.Admin.DiskInterfaceType moet worden opgenomen bij de waarde VirtIO. Een materiaalbeheerder kan deze informatie opnemen in een eigenschapsgroep, zodat deze ook wordt opgenomen in blueprints.
De aangepaste eigenschappen Image.ISO.Location en Image.ISO.Name worden niet gebruikt voor KVM (RHEV)-blueprints.