Als u een elastisch IP-adres gebruikt, kunt u snel een failover uitvoeren naar een andere machine in een dynamische Amazon Web Services-cloudomgeving. In vRealize Automation zijn elastische IP-adressen beschikbaar voor alle bedrijfsgroepen die over rechten in de regio beschikken.

Een beheerder kan elastische IP-adressen toewijzen aan uw account voor Amazon Web Services met behulp van de AWS Management Console. Er zijn twee groepen elastische IP-adressen in een bepaalde regio. Eén bereik is toegewezen voor instanties die niet tot Amazon VPCbehoren en een ander bereik voor Amazon VPC's. Als u alleen de adressen toewijst in een regio die niet tot Amazon VPC behoort, zijn deze adressen niet beschikbaar in Amazon VPC. Het omgekeerde is ook waar. Als u alleen adressen in een Amazon VPC toewijst, zijn de adressen niet beschikbaar in een regio die niet bij Amazon VPC behoort.

Het elastische IP-adres wordt aan uw Amazon Web Services-account gekoppeld, niet aan een specifieke machine, maar het adres kan slechts door één machine tegelijk worden gebruikt. Het adres blijft gekoppeld aan uw account voor Amazon Web Services totdat u ervoor kiest om het vrij te geven. U kunt het adres vrijgeven, zodat het wordt toegewezen aan een specifieke instantie van een machine.

Een IaaS-architect kan een aangepaste eigenschap aan een blueprint toevoegen om een elastisch IP-adres aan machines toe te wijzen tijdens de inrichting. Machine-eigenaars en beheerders kunnen de elastische IP-adressen die aan machines zijn toegewezen, zien en machine-eigenaars of beheerders met bewerkingsrechten op machines kunnen een elastisch IP-adres toewijzen na de inrichting. Als het adres echter al is toegewezen aan een instantie van een machine en als deze instantie deel uitmaakt van de Amazon Virtual Private Cloud-implementatie, kan Amazon het adres niet toewijzen.

Zie de documentatie bij Amazon Web Services voor meer informatie over het maken en gebruiken van elastische IP-adressen van Amazon.