U kunt een NSX-load balancer-onderdeel op aanvraag definiëren om de taakverwerking te verdelen over ingerichte vSphere-lidmachines of containermachines in een netwerk.

Wanneer u een load balancer-onderdeel toevoegt aan een blueprint in het ontwerpcanvas, kunt u een standaard- of aangepaste optie kiezen wanneer u de definities voor uw virtuele server maakt of bewerkt in het load balancer-onderdeel. Met de standaardoptie kunt u het protocol, de poort en een beschrijving opgeven voor de virtuele server en standaardwaarden gebruiken voor alle andere instellingen. Met de aangepaste optie kunt u extra detailniveaus definiëren.

Als de load balancer is ingericht met een extern netwerk, moeten het VIP (VIP-netwerk) en de ledenpool (het ledennetwerk) zich op hetzelfde bestaande netwerk bevinden. De inrichting zal mislukken als het VIP en de ledenpool zich niet in hetzelfde externe netwerk bevinden.

Voorwaarden

 • Load balancer-instellingen maken en configureren voor NSX. Zie Checklist voor de voorbereiding van de netwerk- en beveiligingsconfiguratie van NSX en NSX Administration Guide.
 • Controleer of de NSX-inventaris met succes is uitgevoerd voor uw cluster.

  Als u NSX-configuraties in vRealize Automation wilt gebruiken, moet u gegevensverzameling uitvoeren.

 • Maak een netwerkprofiel. Zie Een netwerkprofiel maken in vRealize Automation.
 • Meld u aan bij vRealize Automation als een infrastructuurarchitect.

 • Open een nieuwe of bestaande blueprint in het ontwerpcanvas met behulp van het tabblad Ontwerpen.
 • Controleer dat ten minste één vSphere-machineonderdeel of -containeronderdeel bestaat in de blueprint.

Procedure

 1. Als u de lijst met beschikbare netwerk- en beveiligingsonderdelen wilt weergeven, klikt u op Netwerk en beveiliging in de sectie Categorieën.
 2. Sleep een Load Balancer op aanvraag-onderdeel naar het ontwerpcanvas.
 3. Als u het onderdeel een uniek label wilt geven in het ontwerpcanvas, voert u in het tekstvak ID een onderdeelnaam in.
 4. Selecteer de naam van een vSphere-machineonderdeel of -containeronderdeel in het vervolgkeuzemenu Lid.
  De lijst bevat alleen de vSphere-machineonderdelen en -containeronderdelen in de actieve blueprint.
 5. Selecteer de NIC voor de load balancing in de vervolgkeuzelijst Ledennetwerk.
  De lijst bevat NIC's die zijn gedefinieerd voor het geselecteerde vSphere-machinelid.
 6. Selecteer een beschikbaar virtueel IP-adresnetwerk in de vervolgkeuzelijst VIP-netwerk. Selecteer bijvoorbeeld een beschikbaar extern of NAT-netwerk.

  U kunt meerdere NSX load balancers en NSX-netwerkonderdelen op aanvraag in een blueprint hebben, maar ze moeten allemaal zijn gekoppeld aan hetzelfde VIP-netwerk.

 7. (Optioneel) Typ een geldig IP-adres voor de NIC in het tekstvak IP-adres.

  De standaardinstelling is het statische IP-adres dat is gekoppeld aan het VIP-netwerk. U kunt een ander IP-adres of een IP-adresbereik opgeven. Standaard wordt het eerstvolgende beschikbare IP-adres uit het geassocieerde VIP-netwerk toegewezen.

  Laat het veld IP-adres leeg als u tijdens de inrichting het IP-adres wilt laten toewijzen vanuit het gekoppelde VIP-netwerk.

  Als u een IP-adres van een ander type netwerk opgeeft, kan slechts één implementatie worden ingericht. Bij volgende implementaties zal de IP-toewijzing mislukken omdat het IP-adres al door de eerste implementatie wordt gebruikt.

 8. Als u een definitie voor een virtuele server wilt maken, klikt u op Nieuw en raadpleegt u Algemene instellingen voor virtuele server definiëren.

  Elk load balancer-onderdeel vereist ten minste één virtuele server.

  Zie Logboekopties voor load balancers definiëren als u logboekopties wilt opgeven.