Wanneer een OVF-bestand op een website wordt gehost, kunt u een proxyendpoint maken en dit gebruiken om OVF te importeren in een vSphere-machineonderdeel in een blueprint of als waardeset voor een image-onderdeelprofiel.

Zie Een vSphere-endpoint in vRealize Automation maken en koppelen aan NSX en Een blueprint configureren om in te richten vanaf een OVF voor informatie over het configureren van een OVF-implementatie.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij vRealize Automation als een IaaS-beheerder.

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
  2. Selecteer Nieuw > Netwerk en beveiliging > Proxy.
  3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
  4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
  5. Voer in het tekstvak Adres de URL in van de website waarop het OVF-bestand wordt gehost.
  6. Voer in het tekstvak Poort het poortnummer in dat moet worden gebruikt om verbinding te maken met de proxyserver van de website.
  7. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord op beheerdersniveau in.
  8. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg opgegeven aangepaste eigenschappen, eigenschapsgroepen of uw eigen eigenschapsdefinities voor het endpoint toe.
  9. Klik op OK.

resultaten

U kunt nu het endpoint gebruiken om de website te definiëren waarop een OVF beschikbaar is. Zie voor meer informatie: Blueprintinstellingen definiëren voor een vSphere-onderdeel met behulp van een OVF-bestand en Een imagewaardeset voor een onderdeelprofiel definiëren met behulp van een OVF.