U voegt een aangepaste eigenschap toe als aangepaste machine-eigenschap zodat servicecatalogusgebruikers de waarden kunnen selecteren of configureren wanneer ze het item aanvragen. U kunt afzonderlijke eigenschappen of eigenschapsgroepen toevoegen.

In deze werkstroom voegt u de aangepaste eigenschappen toe om te valideren dat ze zoals verwacht werken in blueprints. U kunt ook aangepaste eigenschappen toevoegen aan bedrijfsgroepen, goedkeuringsbeleid en andere onderdelen.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
 2. Selecteer de blueprint waaraan u de aangepaste eigenschap toevoegt en klik op Bewerken.
 3. Klik op het doelmachineonderdeel.
  De configuratieopties voor de virtuele machine worden weergegeven op het canvas.
 4. Klik op het tabblad Eigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Aangepaste eigenschappen of het tabblad Eigenschapsgroepen.
  • Als u een aangepaste eigenschap wilt toevoegen, klikt u op Nieuw en selecteert u de eigenschapsdefinitie in het vervolgkeuzemenu.
   Optie Beschrijving
   Naam Naam van de geselecteerde aangepaste eigenschapsdefinitie.
   Waarde (Optioneel) Geef een standaardwaarde op.
   Versleuteld Wanneer u aangepaste eigenschappen toevoegt die vRealize Orchestrator-acties uitvoeren, mag u de waarde niet versleutelen.
   Overschrijfbaar Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat de aanvrager een waarde kan selecteren in het aanvraagformulier.
   Weergeven in aanvraag Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat de gebruiker die de aanvraag indient de eigenschap kan zien en een waarde kan selecteren in het aanvraagformulier.
  • Als u een eigenschapsgroep wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en selecteert u de groep.
 5. Klik op OK.
  De aangepaste eigenschap wordt toegevoegd aan de blueprint.
 6. Klik op Voltooien.
 7. Publiceer de voltooide blueprint.

resultaten

De blueprint bevat de aangepaste eigenschap.

Volgende stappen

Test de aangepaste eigenschap in het aanvraagformulier. Zie De aangepaste eigenschap controleren in het catalogusaanvraagformulier.