Installeer de vRealize Automation Windows-gastagent op een Windows-referentiemachine zodat deze als Windows-service wordt uitgevoerd en verdere aanpassing van machines mogelijk is.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar de pagina Guest and Software Agent Installers van de vRealize Automation Appliance:
  https:// vrealize-automation-appliance-FQDN/software
 2. Download het 32-bits of 64-bits uitvoerbaar bestand onder Guest Agent Installers en sla het bestand in de root van het station C: op.
  Opmerking: Er is een alternatief met opdrachtregels voor deze procedure voor de installatie van een gastagent. In plaats van de uitvoerbare bestanden te downloaden, kunt u naar Installatieprogramma's voor Windows-software gaan op de pagina met installatieprogramma's voor gast- en softwareagents. Hier kunt u het prepare_vra_template.ps1 PowerShell-script downloaden en uitvoeren:

  PowerShell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command prepare_vra_template.ps1

 3. Pak de Windows-gastagentbestanden uit door het uitvoerbare bestand uit te voeren.
  Tijdens het uitpakken wordt C:\VRMGuestAgent gemaakt en worden de bestanden toegevoegd.

  Wijzig de naam C:\VRMGuestAgent niet.

 4. Configureer de gastagent om te communiceren met de Manager Service.
  1. Open een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid.
  2. Ga naar C:\VRMGuestAgent.
  3. Plaats het vertrouwde PEM-bestand van Manager Service in de directory C:\VRMGuestAgent\ om de gastagent zodanig te configureren dat deze uw Manager Service-machine vertrouwt.
  4. Voer winservice -i -h Manager_Service_Hostname_fdqn:poortnummer -p ssl uit.
   Het standaardpoortnummer voor de Manager Service is 443.
   Optie Beschrijving
   Als u een load balancer gebruikt Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van uw Manager Service-load balancer in. Bijvoorbeeld: winservice -i -h load_balancer_manager_service.mycompany.com:443 -p ssl.
   Zonder load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van uw Manager Service-machine in. Bijvoorbeeld: winservice -i -h manager_service_machine.mycompany.com:443 -p ssl.
   Als u een installatiekopie van een Amazon-machine voorbereidt U moet opgeven dat u Amazon gebruikt. Bijvoorbeeld: winservice -i -h manager_service_machine.mycompany.com:443:443 -p ssl -c ec2

resultaten

De naam van de Windows-service is VCACGuestAgentService. U vindt het installatielogboek in VCAC-GuestAgentService.log in C:\VRMGuestAgent.

Volgende stappen

Converteer de referentiemachine naar een sjabloon om te klonen, een image van een Amazon-machine of een momentopname die uw IaaS-architecten kunnen gebruiken voor het maken van blueprints.