Met IaaS (Infrastructure as a Service) kunt u snel servers en bureaubladen modelleren en inrichten in infrastructuren voor virtuele en fysieke clouds, privé- en openbare clouds of hybride clouds.

Modellering is mogelijk door een machineblueprint te maken. Dit is een specificatie voor een machine. Blueprints worden als catalogusitems in de algemene servicecatalogus gepubliceerd en zijn als onderdelen van toepassingsblueprints beschikbaar voor hergebruik. Wanneer een gebruiker waaraan rechten zijn verleend, een aanvraag indient voor een machine op basis van een van de blueprints , wordt de machine ingericht via IaaS.

Met IaaS kunt u de levenscyclus van de machine die door een gebruiker wordt aangevraagd en administratieve goedkeuring beheren door de buitengebruikstelling en terugwinning van bronnen. Dankzij ingebouwde configuratie- en uitbreidbaarheidsfuncties is IaaS bovendien een zeer flexibele manier om machineconfiguraties aan te passen en machine-inrichting en -beheer te integreren met andere essentiële systemen voor het bedrijf, zoals load balancers, CMDB's (configuratiebeheerdatabases), ticketsystemen, systemen voor het beheer van IP-adressen en DNS-servers (Domain Name System).