De netwerkprofielinformatie identificeert de geleide netwerkeigenschappen, het onderliggende externe netwerkprofiel ervan en andere waarden die bij de inrichting van het netwerk worden gebruikt, wanneer gebruik wordt gemaakt van het geleverde IPAM-endpoint.

ZieInformatie opgeven voor een geleid netwerkprofiel met een extern IPAM-endpoint als u een geleid netwerkprofiel wilt maken met een IPAM-endpoint van derden.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
 2. Klik op Nieuw en selecteer Geleid in het vervolgkeuzemenu.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Accepteer de standaardwaarde IPAM-endpoint voor het opgegeven endpoint vRealize Automation IPAM.
 5. Selecteer een bestaand extern netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu Extern netwerkprofiel.
 6. Voer het subnetmasker in het tekstveld Subnetmasker in dat is gekoppeld aan het externe netwerkprofiel.
  Het subnetmasker bepaalt de grootte van de volledige routeerbare adresruimte die voor uw netwerkprofiel moet worden gedefinieerd.
  Voer bijvoorbeeld 255.255.0.0 in.
 7. Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu van het tekstvak Bereik subnetmasker.
  Voer bijvoorbeeld 255.255.255.0 in.

  Het subnetmaskerbereik definieert hoe u de netwerkruimte in afzonderlijke adresblokken wilt partitioneren. De blokken worden toegewezen aan elke implementatie-instantie van het netwerkprofiel.

  Voor elke implementatie die gebruikmaakt van een geleid netwerkprofiel gebruikt u een bereik. Het aantal beschikbare geleide bereiken is gelijk aan het subnetmasker gedeeld door het bereik subnetmasker, bijvoorbeeld 255.255.0.0/255.255.255.0 = 256.

 8. Voer het eerste beschikbare IP adres in het tekstveld Basis-IP in.
  Deze optie is niet beschikbaar voor externe endpoints.
  Voer bijvoorbeeld 120.120.0.1 in.
 9. Klik op het tabblad DNS.
 10. Voer indien nodig de DNS- en WINS-waarden in.

  Gebruik DNS-waarden voor de naamregistratie en -omzetting. De waarden zijn optioneel voor interne IPAM. De waarden worden geleverd door de externe IPAM-provider voor externe IPAM.

  1. (Optioneel) Voer een Primaire DNS-serverwaarde in.
  2. (Optioneel) Voer een Secundaire DNS-serverwaarde in.
  3. (Optioneel) Voer een waarde voor DNS-achtervoegsels in.
  4. (Optioneel) Voer een waarde voor DNS-zoekachtervoegsels in.
  5. (Optioneel) Voer een Preferred WINS-serverwaarde in.
  6. (Optioneel) Voer een Alternate WINS-serverwaarde in.

Volgende stappen

IP-bereiken configureren voor een geleid netwerkprofiel met het vRealize Automation IPAM-endpoint.