Wanneer u het plaatsingsbeleid voor plaatsing van werkbelasting gebruikt om machines te plaatsen wanneer u nieuwe blueprints implementeert, dient u rekening te houden met de beperkingen.

  • In vRealize Operations Manager identificeert de vRealize Automation-oplossing de clusters en virtual machines die vRealize Automation beheert.
  • Wanneer vRealize Automation de onderliggende objecten van een datacenter- of aangepaste datacentercontainer in vRealize Operations Manager beheert, is de mogelijkheid om die objecten opnieuw te verdelen niet beschikbaar. U kunt het uitsluiten van acties op door vRealize Automation beheerde objecten niet uitschakelen.
  • Voor de objecten die vRealize Automation beheert, werkt de werklastplaatsing als volgt:
    • Wanneer een datacenter of een aangepast datacenter een cluster bevat dat vRealize Automation beheert, zal de werklastplaatsing u niet toestaan het cluster opnieuw te verdelen.
    • Wanneer een cluster virtual machines bevat die vRealize Automation beheert, zal de plaatsing van werkbelasting u niet toestaan deze virtual machines te verplaatsen.
  • vRealize Operations Manager biedt geen ondersteuning voor plaatsing van werkbelasting op bronnenpools in vCenter Server.
  • vRealize Operations Manager biedt geen ondersteuning voor vSAN-datastores voor verdeling van de belasting in de huidige versie.