Hierdoor wordt een PowerShell-script uitgevoerd dat is opgeslagen in Model Manager onder de opgegeven naam.

Voordat u de activiteit ExecutePowerShellScript gebruikt, moet u eerst het script laden dat u wilt uitvoeren in Model Manager met de opdracht CloudUtil File-Import.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit ExecutePowerShellScript
Argument Type Beschrijving
ScriptName String Naam in Model Manager van het script dat u wilt uitvoeren.
ScriptVersion Object (Optioneel) Versienummer in Model Manager van het script dat u wilt uitvoeren. De standaardwaarde is 0.0.
MachineId Guid (Optioneel) De machine, indien opgegeven, is geladen en alle eigenschappen zijn doorgegeven aan het script.
Arguments Dictionary<string,string> Aanvullende argumenten die kunnen worden doorgegeven aan het script. Als MachineId is opgegeven en als er een eigenschap van de machine bestaat met dezelfde naam als een argument (hoofdlettergevoelig), overschrijft de waarde van de eigenschap van de machine de waarde van het argument.
PSModules IEnumerable<string> (Optioneel) Modules die zijn geladen in PowerShell-runtime tijdens de uitvoering van de opdracht.

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.

Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit ExecutePowerShellScript
Argument Type Beschrijving
Output Collection<PSObject> Uitvoer van het script, indien aanwezig. Veroorzaakt een uitzondering als er een fout optreedt.

Als u het foutbericht Type PSObject is niet gedefinieerd ontvangt in de vRealize Automation Designer-console wanneer u werkt met de uitvoer van ExecutePowerShellScript, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Imports links onderin het deelvenster Designer.
  2. Selecteer de samenstelling System.Management.Automation.