Amazon Virtual Private Cloud stelt u in staat om instanties van Amazon-machines in te richten in de privésectie van de Amazon Web Services-cloud.

Gebruikers van Amazon Web Services kunnen gebruikmaken van Amazon VPC om een virtuele topologie voor het netwerk te ontwerpen die voldoet aan uw specificaties. U kunt een Amazon VPC toewijzen in vRealize Automation. vRealize Automation houdt echter niet bij wat de kosten zijn van het gebruik van Amazon VPC.

Wanneer u een inrichting uitvoert met Amazon VPC, wordt door vRealize Automation ervan uitgegaan dat er een VPC-subnet is waarvan Amazon een primair IP-adres kan krijgen. Dit adres is statisch, totdat de instantie wordt afgesloten. U kunt ook de pool met elastische IP-adressen gebruiken om een elastisch IP-adres te koppelen aan een instantie in vRealize Automation. Hierdoor kan de gebruiker hetzelfde IP-adres blijven gebruiken als ze voortdurend een instantie in Amazon Web Services inrichten en ontkoppelen.

Gebruik de AWS Management Console om de volgende elementen te maken:
  • Een Amazon VPC die internetgateways, een routeringstabel, beveiligingsgroepen en subnetten en beschikbare IP-adressen omvat.

  • Een Amazon Virtual Private Network voor het geval gebruikers zich willen aanmelden bij instanties van Amazon-machines die zich buiten AWS Management Console bevinden.
Gebruikers van vRealize Automation kunnen de volgende taken uitvoeren wanneer ze werken met een Amazon VPC:
  • Een materiaalbeheerder kan een Amazon VPC toewijzen aan een cloudreservering. Zie Een Amazon EC2-reservering maken.
  • Een eigenaar van een machine kan een instantie van een Amazon-machine toewijzen aan een Amazon VPC.

Raadpleeg, voor meer informatie over het maken van een Amazon VPC, de documentatie bij Amazon Web Services.