U kunt een bestaand NSX for vSphere-beveiligingsgroepsonderdeel toevoegen aan het ontwerpcanvas als u de bijbehorende instellingen wilt koppelen aan een of meer vSphere-machineonderdelen van de blueprint.

U kunt een onderdeel van een bestaande beveiligingsgroep gebruiken om een NSX-beveiligingsgroep toe te voegen aan het ontwerpcanvas en de instellingen ervan te configureren voor gebruik met vSphere-machineonderdelen en Software- of XaaS-onderdelen die van toepassing zijn op vSphere.

Standaard worden de beveiligingsgroepen die van toepassing zijn op de huidige tenant beschikbaar gesteld bij het ontwerpen van een blueprint. Met name worden beveiligingsgroepen beschikbaar gesteld als het gekoppelde endpoint een reservering in de huidige tenant heeft. Zie Tenanttoegang voor beveiligingsobjecten beheren in vRealize Automation voor meer informatie over het beheren van toegang tot de tenancy.

Voorwaarden

Procedure

  1. Als u de lijst met beschikbare netwerk- en beveiligingsonderdelen wilt weergeven, klikt u op Netwerk en beveiliging in de sectie Categorieën.
  2. Sleep een Bestaande beveiligingsgroep-onderdeel naar het ontwerpcanvas.
  3. Selecteer een bestaande beveiligingsgroep in het vervolgkeuzemenu Beveiligingsgroep.
  4. Klik op OK.
  5. Als u de blueprint wilt opslaan als concept of verder wilt gaan met het configureren van de blueprint, klikt u op Opslaan of Voltooien.

resultaten

U kunt beveiligingsinstellingen toevoegen op het tabblad Beveiliging van een vSphere-machineonderdeel.