Met werkstroomabonnementen voor goedkeuringen vooraf en achteraf kunt u een goedkeuringsaanvraag voor verdere verwerking naar een extern systeem sturen. De reactie in de vorm van een goedkeuring of afwijzing wordt vervolgens verwerkt door vRealize Automation.

Integratie van goedkeuringsservice

U maakt een werkstroomabonnement voor goedkeuring vooraf of achteraf waarmee een aangepaste vRealize Orchestrator-werkstroom wordt uitgevoerd die de goedkeuringsaanvraag verwerkt in een systeem buiten vRealize Automation om.

U kunt op een gewenst niveau in het goedkeuringsbeleid de optie Gebeurtenisabonnement gebruiken selecteren als goedkeurder. Het beleid bevat verschillende goedkeuringsniveaus waarop u deze optie kunt selecteren. Wanneer een gebruiker van de servicecatalogus een item aanvraagt waarvoor een goedkeuringsbeleid geldt dat Gebeurtenisabonnement gebruiken als goedkeurder heeft, stuurt de goedkeuringsservice een bericht naar de gebeurtenisbrokerservice. Dit heeft het volgende resultaat.

  • Als uw gepubliceerde werkstroomabonnement overeenkomende criteria heeft, voert vRealize Orchestrator de werkstroom voor goedkeuring of afwijzing uit.
  • Als u een werkstroomabonnement hebt gepubliceerd, maar de criteria niet overeenkomen, u de publicatie ongedaan hebt gemaakt of geen abonnement hebt gepubliceerd, wordt het goedkeuringsniveau goedgekeurd en gaat het goedkeuringsproces door naar het volgende niveau.

De berichten die het werkstroomabonnement voor goedkeuringen ontvangt van de goedkeuringsservice, worden vergeleken met de ingestelde criteria voor goedkeuringsabonnementen. Wanneer een bericht voldoet aan de criteria, wordt de geselecteerde vRealize Orchestrator-werkstroom uitgevoerd. De gepubliceerde gebeurtenisgegevens worden als invoer doorgegeven aan de werkstroom en verwerkt via de methode die u hebt opgegeven voor de werkstroom. De resultaten van de werkstroom worden teruggegeven aan vRealize Automation om de aanvraag verder te verwerken. Bij een goedkeuring wordt het volgende goedkeuringsniveau geëvalueerd. Bij een afwijzing wordt de aanvraag afgewezen. Als de goedkeuringsservice niet binnen 24 uur een reactie ontvangt, treedt de standaard time-out van de goedkeuringsservice in werking en wordt de aanvraag afgewezen.