Een IaaS-beheerder kan computerbronnen voor virtualisatie en endpoints van clouds op type en doel sorteren in materiaalgroepen. Een of meer materiaalbeheerders beheren de bronnen in elke materiaalgroep.

Materiaalbeheerders zijn verantwoordelijk voor het maken van reserveringen voor de computerbronnen in hun groepen om materiaal aan specifieke bedrijfsgroepen toe te wijzen.

Materiaalgroepen worden in een specifieke tenant gemaakt, maar hun bronnen kunnen ter beschikking worden gesteld aan gebruikers die lid zijn van bedrijfsgroepen in alle tenants.